Četvrtak, 27. April 2017.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije

Objavljeno: Utorak, 10.01.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 09.02.2017.

Izvor: www.gornjivakuf-uskoplje.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Gornji Vakuf-UskopljeAdresa:Ul.Bistrička cesta, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i HercegovinaTelefon:030 494 068 Fax:030 494 101 URL:www.gornjivakuf-uskoplje.ba

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2016/17. godinu

Konkurs je istekao!

Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016/2017 godini


1. Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove

 • da su državljani BiH,
 • da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
 • da su u statusu redovnog studenta,
 • da nisu u statusu apsolventa,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
 • da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

2. Za akademsku 2016/2017 godinu dodjeljuje se 90 stipendija po godinama i to :

 • za prvu godinu ………………………………………………………………………        10
 • za drugu godinu……… ………………………………………………………………  23
 • za treću godinu………………………………………………………………………..   23
 • za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)………………… 34

3. Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

4. Stipendije se isplaćuju za akademsku 2016/2017 godinu u 10 ( deset) mjesečnih rata.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.

5. Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):

 • popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili na  www.gornjivakuf-uskoplje.ba
 • za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,
 • za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva ( potvrda o plaći, penzijski ček,invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite,stalna socijalna pomoć),
 • uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za  nezaposlene članove domaćinstva,
 • uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
 • potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,
 • kućnu listu,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,
 • uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2016/2017 godini  prvi put  upisao godinu studija za koju se natječe,
 • uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),
 • potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH ( A BiH,HVO,Policija),
 • dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana  domaćinstva koji se nalazi na studiranju,
 • izjavu da podnositelj prijave ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina,notar),
 • uvjerenje da je  student iz obitelji boračke populacije,CZ ili porodice logoraša,
 • rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata
 • kopija lične karte CIPS – obadvije strane,
 • dokaz da je učenik generacije,
 • potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Radovina“,
 • potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji Vakuf- Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“,
 • potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik plaćanja komunalne naknade (Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove),

6.  Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj kuverti lično na protokol u općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu; Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Ul. Vrbaska bb,sa naznakom “Komisija za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

7. Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima konkursa.

8. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija ima pravo provjere dostavljenih podataka o plaćama i drugim naknadama u Poreznoj ispostavi Gornji Vakuf-Uskoplje i drugim pravnim subjektima i ukoliko se utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju takva prijava se neće  uzeti u razmatranje.

Informacije na telefon broj: 030/265-403, 030/494-068.

Rezultati konkursa će se objaviti na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje i na  www.gornjivakuf-uskoplje.ba

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branko Matijanić

Forum

Kada ce stipendije Ministarstva prosvete i kulture RS-a (Odgovora: 457, poslednji od: cwele93)

Stipendije fonda " Ikra " (Odgovora: 2565, poslednji od: Shaba93)

Kada ce biti rezultati Fonda Sheikh Saleh Kamel BBI banke? (Odgovora: 1482, poslednji od: wickeds0ul)

Chevening stipendije (Odgovora: 2, poslednji od: marija)

Federalni fond za studentske zajmove (Odgovora: 234, poslednji od: diina_h)

Stipendija Vlade Italije (Odgovora: 1, poslednji od: bibipanda)

Fond Suada Dilberovic (Odgovora: 102, poslednji od: roza)

Autoceste - stipendije (Odgovora: 1, poslednji od: Snowflake12)