Ponedjeljak, 25. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 13.02.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 22.02.2017.

Izvor: www.opstina-novigrad.com

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština Novi GradAdresa:Ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, Bosna i HercegovinaURL:www.opstina-novigrad.com

Konkurs Opštine Novi Grad za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u ak. 2016/17. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. stav. 3. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („ Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 5/16), člana 64. i 86. Statuta opštine Novi Grad ("Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 05/14), Načelnik opštine Novi Grad raspisuje

KONKURS
za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u akademskoj 2016/2017. godini


Načelnik opštine Novi Grad dodjeljuje 65 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 20 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama – fakultetima i srednjim školama:

I

FAKULTETI – ZANIMANJA:

1. Prof. matematike....................................................................... 4 stipendije

2. Prof. fizike............................................................................... 4 stipendije

3. Prof. srpskog jezika .................................................................. 2 stipendije

4. Prof. ruskog jezika ...................................................................... 2 stipendije

5. Prof. tehničkog vaspitanja ....................................................... 2 stipendije

6. Dipl. defektolog.......................................................................... 2 stipendije

7. Dipl. inženjer građevinarstva............................................... 5 stipendija

8. Dipl. prostorni planer .............................................................. 2 stipendije

9. Dipl. inženjer arhitekture...................................................... 4 stipendije

10. Dipl.inženjer saobraćaja ........................................................... 4 stipendije

11. Dipl.inženjer elektrotehnike................................................... 5 stipendija

12. Dipl. inženjer mašinstva........................................................... 5 stipendija

13. Dipl. inžinjer tehnologije ......................................................... 4 stipendije

14. Dipl. inžinjer tekstila ............................................................... 4 stipendije

15. Dipl. inženjer poljoprivrede................................................... .6 stipendija

16. Dr. medicine.................................................................................... 4 stipendije

17. Dr. veterine...................................................................................... 3 stipendije

18. Dipl. farmaceut............................................................................... 3 stipendije

SREDNJE ŠKOLE– SMJEROVI i ZANIMANJA:

Gimnazija

1. Opšti smjer................................................................................................... 4 stipendije

2. Računarsko-informatički smjer.............................................................. 1 stipendija

Srednjoškolski centar

1. Tehničar elektroenergetike...................................................................... 3 stipendije

2. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje............................ 3 stipendije

3. Mehaničar grejne i rashladne tehnike.................................................. 3 stipendije

4. Automehaničar............................................................................................... 2 stipendije

5. Autoelektričar............................................................................................. 2 stipendije

6. Elektroničar-mehaničar.......................................................................... 2 stipendije

II

Stipendije Opštine Novi Grad dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija koji se školuju na teret budžeta i učenicima drugog i viših razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH – RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

Studenti prve godine studija i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu RS - BiH,
 • izvod iz MKR – rodni list,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu godine studija/razreda srednje škole,
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu,
 • kućna lista,
 • uvjerenje o položenim ispitima za studente, sa prosjekom ocjena,
 • svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole za učenike,
 • uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda Biroa za zapošljavanje - filijala Novi Grad za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
 • dokaz o stanju socijalne potrebe,
 • dokaz o članstvu višečlane porodice – porodice sa četvoro i više djece,
 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno RVI od I do IV kategorije,
 • izvod iz MKU za studente odnosno učenike koji su bez oba roditelja,
 • kopija tekućeg računa.

IV

Stipendija za tekuću akademsku/školsku godinu isplaćuje se u 8jednakih mjesečnih rata.

Pojedinačna mjesečna rata stipendijeza studenteiznosi 100,00 KM, a za učenike srednjih škola 50,00 KM.Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

VI

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs zastipendije".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. VII Nezadovoljni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavljenu.

Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine, u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

Ovaj Konkurs biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja

Broj: 01-67-1/17-2
Datum: 25.01.2017. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.

KONKURSI

Rok za prijavu: 31.07.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Balearskih ostrva (Španija) za akademsku 2018/19. godinu