Srijeda, 25. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 13.02.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 22.02.2017.

Izvor: www.visoko.gov.ba

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina VisokoAdresa:Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 32 73 25 00 Fax: +387 32 73 83 30Email:info@visoko.gov.baURL:www.visoko.gov.ba

Konkurs Općine Visoko za dodjelu stipendija nadarenim učenicima u šl.. 2016/17. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko za školsku 2016/2017 godinu, broj: 01/2-02-141/17 od 07.02.2017.godine, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko za školsku 2016/2017.godinu


1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području općine Visoko;

c) da su učenici osnovnih škola (IX razred) i srednjih škola (I,II,III i IV razredi);

d) učenici osnovnih škola, IX razred, koji svoj izvanredni status dokazuju

 • posebnim diplomama o osvojenom PRVOM, DRUGOM ili TREĆEM mjestu na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini općinskog, kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • prosječnom ocjenom najmanje 4,8 iz prethodnog razreda;


e) učenici srednjih škola koji svoj izvanredni status dokazuju:

 • posebnim diplomama o osvojenom PRVOM,DRUGOM ili TREĆEM mjestu na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • prosječnom ocjenom najmanje 4,8 iz prethodnog razreda;
 • učenici I razreda srednje škole diplomom učenika generacije iz osnovne škole.


2. Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • učenici koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodne školske godine,
 • učenici koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.


3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • Prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje da je učenik upisan u školsku 2016/2017.godinu;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u školskoj 2015/2016.godini ili ovjerena kopija svjedočanstva za školsku 2015/2016 godinu;
 • Ovjerena kopija diploma o osvojenom PRVOM,DRUGOM ili TREĆEM mjestu na takmičenjima u školskoj 2015/2016.godini, na svim nivoima takmičenja, iz obrazovnih predmeta a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;
 • Diploma učenik generacije (za učenike generacije osnovnih škola u školskoj 2015/2016.god);
 • Ovjerena izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu (za maloljetne učenike ovjerena izjava roditelja da učenik ne prima stipendiju po drugom osnovu).


Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko“ najkasnije do 22.02.2017.godine do 16 sati.

POMOĆNICA NAČELNICE
Edina Ferizović s.r.

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini