Petak, 27. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 03.04.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 12.04.2017.

Izvor: www.sipovo.net

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština ŠipovoAdresa:Gavrila Principa bb, 70270 Šipovo, BiHTelefon:+387 (0) 50 371 240 Fax:+387 (0) 50 371 637 URL:www.sipovo.net

Konkurs Opštine Šipovo za dodjelu stipendija učenicima JU SŠC „Petar Kočić“ Šipovo

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 14. Pravilnika o stipendiranju učenika iz budžeta opštine Šipovo („Sl. glasnik Opštine Šipovo“, broj 5/2017 ) Načelnik opštine raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima JU SŠC „Petar Kočić“ Šipovo

I


U školskoj 2016/2017 godini  Načelnik Opštine Šipovo dodjeljuje 40 stipendija za redovne učenike SŠC „Petar Kočić“ Šipovo.

Pravo na stipendiju imaju redovni učenici SŠC „Petar Kočić“ Šipovo.

II

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu.

Isplata stipendije se vrši putem tekućeg računa, na ime učenika ili na ime jednog od roditelja učenika.

Visina stipendija biće naknadno određena u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu opštine.

III

Za stipendije mogu konkurisati učenici pod sljedećim uslovima:

 • Imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Imaju prebivalište na području opštine Šipovo,
 • Da su prvi put upisani kao redovni učenici u odgovarajući razred SŠC „Petar Kočić“ Šipovo,
 • Imaju primjerno vladanje.


IV

Dodjela stipendija vršiće se na osnovu liste prioriteta koja se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • uspjeh ostvaren u prethodnim godinama školovanja, odnosno uspjeh ostvaren u osnovnoj školi za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole,
 • socijalni i drugi status


Dodjela stipendija za djecu sa smetnjama u razvoju vršiće se bez uvrštavanja na listu prioriteta.

V

Kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeća ovjerena  dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o prebivalištu iz Policijske stanice Šipovo,
 • Uvjerenje da je prvi put upisan u odgovarajući razred srednje škole,
 • Ovjerena izjava za broj članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
 • Uvjerenje o ličnim primanjima svih punoljetnih članova domaćinstva sa kućne liste:
  • za zaposlene: uvjerenje o visini primanja za posljednja tri mjeseca izdata od strane poslodavca,
  • za penzionere: posljednji ček od penzije,
  • za nezaposlene: Uvjerenje od Biroa za zapošljavanje i Uvjerenje o visini prihoda za posljednja tri mjeseca izdato od strane Poreske uprave Republike Srpske,
 • Uvjerenje za braću i sestre da su učenici,
 • Izvod iz MKU za umrlog roditelja (jednog ili oba)
 • Za uspjeh ostvaren u prethodnim godinama školovanja – svjedočanstvo o ostvarenom uspjehu (prosjek ocjena), a za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole ovjerena fotokopija đačke knjižice od V do IX razreda osnovne škole,
 • Prema zakonu kojim se reguliše status ratnih vovnih invalida od I do IV kategorije, rješenje nadležnog organa uprave,
 • Za korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite – uvjerenje o priznavanju prava izdato od strane Centra za socijalni rad,
 • Za djecu sa smetnjama u razvoju – nalaz i mišljenje o razvrstavanju izdato od strane Centra za socijalni rad,
 • Kopija tekućeg računa.


VI

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Opština Šipovo, Ulica Trg patrijaha srpskog Pavla 1, sa naznakom: Komisija za dodjelu stipendija.

Konkurs ostaje otvoren do 12.04.2017.godine, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli opštine.

VIII

Kandidati imaju pravo prigovora, koji se podnosi Načelniku opštine putem Komisije, u roku od 8 dana od dana objave rezultata konkursa na oglasnoj tabli opštine.

N A Č E L N I K
Milan Kovač

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini