Srijeda, 25. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 12.05.2017.

Rok za prijavu: Petak, 30.06.2017.

Izvor: www.proljece.org

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija "Proljeće"Adresa:Rudarska 72, 75000 Tuzla, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 35 210 410Email:fondacijaproljece@gmail.comURL:www.proljece.org

Konkurs Fondacije "Proljeće" za učenike i studente u šk/ak. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

FONDACIJA “PROLJEĆE” TUZLA
Rudarska 72, Irac Tuzla
raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija svim sadašnjim i budućim učenicima srednjih škola u školskoj 2017/18. godini i svim budućim i trenutnim studentima za školsku 2017/2018

Član 1.

Direktor Fondacije “Proljeće” Tuzla na osnovu člana 9. Statuta Fondacije ( broj: UO1HG-01/12 od 07.05.2012 godine) raspisuje konkurs za dodjelu stipendija svim trenutnim i budućim učenicima srednjih škola u školskoj 2017/18. godini i svim budućim i trenutnim studentima za školsku 2017/2018 sa teritorije Bosne i Hercegovine u školskoj 2017/18. godini.

Član 2.

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2017/18. godinu, počevši od 1. septembra 2017. do 30. juna 2018. godine za srednjoškolce i od 01. oktobra 2017 do 31. jula 2018.godine za studente.

Stipendije se realiziraju kroz participaciju troškova smještaja na način da se u boravišnim prostorijama Fondacije “Proljeće“ u Tuzli, korisnicima subvencioniraju troškovi smještaja i ishrane u toku školske 2017/18. godine (septembar – juni, 10 mjeseci srednjoškolci) i (oktobar-juli, 10 mjeseci studenti)

Član 3.

Način stipendiranja i iznosi stipendija

Fondacija subvencionira troškove smještaja i ishrane u iznosu od 60-90 % i na osnovu Pravilnika o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija i odobravanja pomoći povezane sa obrazovnim kulturnim i humanitarnim aktivnostima učenici/studenti participiraju maksimalno u iznosu od 50 do 150 KM.

Član 4.

Opći kriteriji i uvjeti

Pravo na stipendiju u objektima za smještaj Fondacije i način provođenja postupka biće određen na osnovu sljedećih kriterija:

  1. Stipendista popunjava aplikaciju za dobivanje stipendije do krajnje utvrđenog roka u obavijesti, koja je postavljena na oficijelnoj stranici Fondacije ili neposredno prilikom vršenja prezentacije Fondacije po školama-eliminatorni kriterija
  2. Potvrdu o završenom razredu škole/godine studija prije podnošenja aplikacije-eliminatorni kriterij
  3. Za prvi razred srednje škole/prvu godinu studija uspjeh (prosjek ocjena) kojeg je Stipendista ostvario u prethodnom školovanju (osnovna škola/srednja škola), za drugi i ostale razrede srednje škole/drugu i ostale godine studija uspjeha (prosjek ocjena) kojeg Stipendista ostvaruje u školi/studiju za prethodne školsku/studijsku godinu prije podnošenja aplikacije,
  4. Obavljenog intervju Stipendiste sa komisijom određenom od strane direktora Fondacije na osnovu čega se utvrđuje opšti dojam o Stipendisti
  5. opće materijalne situacije Stipendiste,
  6. uspjeh đaka/studenata koji imaju prosjek 5,00/10,00 odnosno koji su učenici generacije
  7. rezultati đaka/studenata ostvareni na raznim takmičenjima
  8. đaci/studenti koji imaju određene, posebne sklonosti (gluma, pjevanje, sviranje, slikanje, pisanje itd,), dokazive određenim certifikatima ili to pokažu pred Komisijom Fondacije (fomiranu od strane direktora) se posebno vrednuju
  9. đaci/studenti koji nemaju jednog ili oba roditelja, oni iz povratničkih mjesta i koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja

Za sve navedene kriterije potrebno je dostaviti kopiju dokumenata.

Član 5.

Način prijave na konkurs

a) pravo prijave na Konkurs imaju svi učenici završnih razreda osnovnih škola i svi učenici srednjih škola, a prijava se može izvršiti putem online aplikacije za srednjoškolce: APLIKACIJA ZA SREDNJOŠKOLCE

b) pravo prijave na Konkurs imaju svi učenici završnih srednjih škola i svi trenutni studenti, a prijava se može izvršiti putem online aplikacije za studente:APLIKACIJA ZA STUDENTE

Sve dodatne informacije u vezi s načinom prijave na Konkurs dostupne su putem e-mail adrese fproljece@hotmail.com ili na web stranici Fondacije: http://proljece.org/

Član 6.

Rok za prijavu

a) konkurs stupa na snagu danom objave;

b) posljednji dan za prijavu je 30. juni 2017. godine.

S poštovanjem,

Edin Kadrić, direktor Fondacije

Tuzla: 05.05.2017.godine

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini