Nedjelja, 15. Juli 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 09.08.2017.

Rok za prijavu: Petak, 15.09.2017.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:ITF Enhancing Human SecurityAdresa:Zabrv 12, 1292 Ig, SloveniaTelefon:+386 1 4796 593 Fax: +386 1 4796 590Email:katarina.cvikl@itf-fund.siURL:www.itf-fund.si

Konkurs organizacije ITF Enhancing Human Security za dodjelu stipendija za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Neprofitna organizacija ITF Enhancing Human Security (ITF) raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini


Pozivaju se studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji su žrtve mina ili NUS-a (neeksplodiranih ubojitih sredstva) odnosno članovi njihovih porodica, da predaju aplikacije za stipendiranje studija u 2017/2018. akademskoj godini.

Pravo sudjelovanja u konkursu imaju svi redovni studenti:  

  • podnosioci aplikacija koji su upisani u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program;  
  • sa otvorenim transakcijskim računom;  
  • pod uvjetom da su oni ili član njihove porodice stradali od protivpješadijske mine ili NUS. 
Aplikacija na konkurs treba da uključuje: 
  • Biografiju sa osvrtom na minsku nesreću koja obavezno uključuje lične podatke aplikanta (ime i prezime, starost i pol aplikanta, adresa, broj telefona i e-mail adresa).
  • Kratko pismo s objašnjenjem o načinu na koji bi stipendiranje pomoglo studentu.
  • Dokaz o upisu u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program u Bosni i Hercegovini.
  • Dokument kojim se dokazuje da se radi o osobi ili članu porodice osobe koja je stradala od protivpješadijske mine ili NUS (medicinska dokumentacija i sl.).
  • Podaci o transakcijskom računu.  
Primaoci stipendija će biti u obavezi da redovno ispunjavaju studijske obaveze te na kraju akademske 2017/2018. godine ITF-u dostave potvrdu o ispunjenim uslovima za upis u sljedeću godinu školovanja ili potvrdu o završetku studija. Primaoci stipendija će također biti u obavezi da ITF-u krajem akademske godine pošalju izvještaj o tome kako im je stipendija koristila.

Prijavu s traženim dokumentima potrebno je dostaviti na adresu: ITF Enhancing Human Security, Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija u zatvorenoj koverti s naznakom »Aplikacija za stipendiranje 2017/2018.« najkasnije do 15.09.2017. Prijava se može poslati preporučenom pošiljkom.  
 
Izabrani studenti o izboru će biti obavješteni najkasnije do 29.09.2017. 
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: maja.licanin-karic@itf.si  
 
Projekt stipendiranja žrtava mina ili NUS odnosno članova njihovih porodica koji implementira ITF finansira se od strane Republike Koreje. 
 

KONKURSI