Srijeda, 20. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Subota, 19.08.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 20.09.2017.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija Konrad Adenauer - Predstavništvo u BiHAdresa:Ferhadija 19, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 21 52 40Fax:+387 (0)33 21 52 39Email:dijana.prljic@kas.deURL:www.kas.de/sarajevo

Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija u ak. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija za studente 1. i 2. godine master-studija tj. 4. i 5. godine studija

USLOVI ZA PRIJAVU

  • Redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godine studija (sve studijske grupe) na univerzitetu u BiH u akademskoj godini 2017/18. godini
  • aktivan angažman u civilnom društvu, u političkoj stranci, NVO i slično i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti ukljućujući i prvi ciklus)
  • kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo Bosne i Hercegovine, interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer, 1 fotografija
  • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
  • biografija
  • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij tj. I i II ciklus) i potvrda fakulteta o upisu u aktuelni semestar (ova potvrda može biti dostavljena naknadno, po upisu u novu akademsku godinu)
  • ovjerena kopija lične karte ili pasoša
  • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporukao angažmanu)

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Sagrdžije 41a
71000 Sarajevo

Rok za dostavljanje prijava je 20.09.2017. Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan maksimalno dva mjeseca po zatvaranju konkursa. Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da dodijeli manji broj stipendija.

FORMULARI za prijavu dostupni su u uredu, na web-stranici Fondacije, na Facebook-stranici Fondacije i upitom na praktikant.sarajevo@kas.de.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste. Konkurs je objavljen na Facebook-stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH (https://www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo ), kao i na web-stranici  Fondacije (www.kas.de/sarajevo).
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 16.07.2018. // Konkurs je otvoren još 26 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godini