Utorak, 25. Septembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 12.10.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 25.10.2017.

Izvor: Općina Ljubuški

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina LjubuškiAdresa:Zrinskofrankopanska 71, 88 320 Ljubuški, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 (0)39 83 55 00Fax:+387 (0)39 83 55 13 Email:portal@ljubuski.baURL:www.ljubuski.ba

Natječaj općine Ljubuški za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Temeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški" broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-1493/17 od 11. rujna 2017. godine o novčanoj potpori studentima s područja Općine Ljubuški, Općinski načelnik raspisuje 


NATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima
s područja općine Ljubuški


Potporu za akademsku 2017./2018. godinu mogu ostvariti redoviti studenti općine Ljubuški:

 
1. Uvjeti za dobivanje potpore:
   
Opći uvjeti:
      a) redoviti studenti državnih sveučilišta,
      b) studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Ljubuški,
      c) studenti do 26 godina starosti.

Posebni uvjeti:
     
      - po izravnom kriteriju:
     d) dijete, student invalida Domovinskog rata sa 100% invaliditetom,
     e) dijete, student iz obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata.
     
     - po socijalnom kriteriju:
     f) dijete, student iz obitelji koji su korisnici stalne socijalne pomoći,
    g) dijete, student iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

2. Uz  zahtjev priložiti (originale ili ovjerene preslike):
 1. ovjerena preslika svih stranica indeksa  ili identifikacijke kartice studenta (za sve godine studiranja),
 2. ovjerenu presliku osobne iskaznice (obje strane),
 3. potvrda o prebivalištu (CIPS),
 4. Isprave kojima dokazuje obiteljski status (uvjeti 1.d) i e)):
  a) potvrda iz Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata i opću upravu.
 5. Isprave kojima dokazuje svoj socijalni položaj (uvjet 1.f)):
  c) potvrda Centra za socijalni rad o ostvarivanju prava na stalnu socijalnu pomoć.
 6. Isprave kojima dokazuje svoj materijalni i socijalni položaj (uvjet 1.g)):
  d) potvrda Porezne uprave o primanjima za oba roditelja,
  e) potvrda iz Mirovinskog osiguranja o visini isplaćene mirovine za oba roditelja.
 7. Potvrda iz banke s brojem tekućeg računa studenta.
Natječaj traje 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Ljubuški, a zahtjeve dostaviti na adresu:
 
Općina Ljubuški
Povjerenstvu za dodjelu studentskih novčanih potpora
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
 
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi Općine Ljubuški.
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.11.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 13 dana.

Chevening UK Government Scholarships for International Students for the academic year 2019-2020