Ponedjeljak, 24. Septembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 12.10.2017.

Rok za prijavu: Utorak, 24.10.2017.

Izvor: Općina Gračanica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina GračanicaEmail:info@opcina-gracanica.baURL:www.opcina-gracanica.ba

Konkurs Općine Gračanica za dodjelu stipendija studentima za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 36. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09), Odluke o broju i visini stipendija za učenike srednjih škola i studenata ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 8/17) i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj:  8/15 i 8/17), Općinski načelnik r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima za 2017/2018 godinu

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 55 stipendija u akademskoj 2017 / 2018 godini, za redovne studente upisane na Univerzitetima u BiH, koji imaju prebivalište na području općine Gračanica najmanje šest mjeseci prije raspisivanja konkursa za stipendije i nemaju stipendiju od drugog davaoca, u kategorijama :

 1. Učenici generacije (studenti I godine) 2 stipendije
 2. Studentima iz boračkih populacija 26 stipendija
  - Demobilisanim borcima 12 stipendija (studenti I godine 6 stipendija,
    a II, III, IV i V godine studija 6 stipendija)
  - Ratnim vojnim invalidima 6 stipendija (studentima I godine 3 stipendije,
    a studentima II, III, IV i V godine studija 3 stipendije)
  - Porodicama šehida i poginulih boraca 8 stipendija
    (studentima I godine 3 stipendije, a studentima II, III , IV i V godine studija 5 stipendija)
 3. Nadarenim studentima 6 stipendija (studentima I godine 2 stipendije, a studentima II, III, IV i V godine studija 4 stipendije)
 4. Studentima u deficitarnim zanimanjima 7 stipendija (studentima I godine 3 stipendije, a studentima II, III, IV i V godine 4 stipendije )
 5. Studentima iz porodica slabijeg imovnog stanja 14 stipendija (studentima I godine 6 stipendija, a studentima II, III, IV i V godine 8 stipendija)
 6. Studentima iz porodica kojima su srušeni objekti od poplava i klizišta a koji nisu stambeno zbrinuti.


Studenti mogu konkurisati za dodjelu stipendija samo u jednoj od 6 navedenih kategorija.


II

Godišnja stipendija za studente iznosi 1.200,00 KM.


III - VII (pogledati u prilogu)


VIII

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerena fotokopija) dostaviti Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove - Centar za pružanje usluga građanima (nova zgrada Općine).
Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.


IX

Prijedlog lista za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Gračanica u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.


X

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a objavit će se u sredstvima javnog informisanja (lokalna radio stanica), web stranici Općine, oglasnim pločama boračkih udruženja i mjesnih zajednica.


XI

Nepotpuni i neblagovemeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nusret Helić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.11.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 13 dana.

Chevening UK Government Scholarships for International Students for the academic year 2019-2020