Ponedjeljak, 24. Septembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 06.11.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.11.2017.

Izvor: Općina Cazin

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina CazinAdresa:Općina Cazin, Trg Prvog Predsjednika Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića br. 1, 77220 Cazin, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 37 514 006Fax:+387 37 514 314Email:infodesk@opcinacazin.baURL:www.opcinacazin.ba

Konkurs Grada Cazina za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2017/18.godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 37. Odluke o izvršenju Budžeta općine Cazin za 2017. godinu («Službene ovine općine Cazin», broj: 1/17) i člana 3. Pravilnika o dodjeli stipendija redovnim studentima i učenicima grada Cazin, Gradonačelnik raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za akademsku 2017/2018. godinu


Na ovaj konkurs mogu se prijaviti redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Cazin, a koji su redovno upisani na fakultete i više škole u Bosni i Hercegovini.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije, kandidat je dužan priložiti:

 1. Uvjerenje da je upisao akademsku 2017/2018.godinu,original
 2. Prostu kopiju lične karte,
 3. Izjavu studenta/tice da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
 4. a) Studenti I godine:ovjerenu kopiju svjedočanstva zadnjeg razreda srednje škole,
  b) Studenti starijih godina studija: uvjerenje o prosjeku ocjena ili kopiju indeksa,original
 5. Kućnu listu,
 6. Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva po osnovu radnog odnosa, penzije, boračko-invalidske zaštite, samostalne djelatnosti i dr. (za zadnja tri mjeseca),
 7. Ovjereno uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti jednoj od slijedećih kategorija:
  - djeca bez oba roditelja,
  - djeca pod starateljstvom,
  - djeca šehidskih porodica,
  - djeca bez jednog roditelja,
  - djeca RVI-a (s procentom invalidnosti),
  - djeca demobilisanih boraca,
  - djeca civilne žrtve rata,
  - primaoci socijalne pomoći,
  - djeca gdje su nezaposlena oba roditelja (potvrda Službe za zapošljavanje),
 8. Uvjerenje/potvrdu da pripadaju jednoj od kategorija studenata iz člana 8. Pravilnika o stipendijama, original.

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnim dokumentima dostavljaju se gradskoj upravi Cazin putem pošte na adresu: Grad Cazin, Trg prvog predsjednika predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br.1, a mogu se predati i neposredno u zgradi gradske uprave, šalter broj 1. svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, do 15.11.2017.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Ogrešević Nermin
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.11.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 13 dana.

Chevening UK Government Scholarships for International Students for the academic year 2019-2020