Utorak, 11. Decembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 27.11.2017.

Rok za prijavu: Utorak, 12.12.2017.

Izvor: Opština Mrkonjić Grad

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština Mrkonjić GradAdresa:Trg krаljа Petrа I Kаrаđorđevićа 1, 70260 Mrkonjić Grаd, Bosnа i HercegovinаTelefon:+387 50 220 921Fax:+387 50 220 954Email:mgnacelnik@blic.netURL:www.mrkonjic-grad.rs.ba

Konkurs Opštine Mrkonjić Grad zа dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studijа u ak. 2017/18. godine

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 17. Zakona o studentskom standardu (Sl. glasnik  Republike Srpske“ broj 34/08) i člana 4. Odluke o stipendiranju studenata u školskoj 2017/2018. godini  (Sl. glasnik opštine Mrkonjić Grad br. 7/17), Načelnik opštine raspisuje
 

JAVNI KONKURS
  za dodjelu stipendija opštine Mrkonjić Grad studentima prvog ciklusa
na visokoškolskim ustanovama


Pravo na dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama ako ispune propisane uslove:

I Opšti uslovi:

 1. Da imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Mrkonjić Grad najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva po konkursu;
 2. Da su upisani prvi put na odgovarajuću godinu studija, kao redovni studenti na jednoj visokoškolskoj ustanovi na odgovarajućoj studijskoj grupi;
 3. Da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije;
 4. Da su upisani na visokoškolskim ustanovama u BiH ili Republici Srbiji, izuzev studenata iz kategorija PPB i RVI
 5. Da nisu stariji od 26 godina života na dan raspisivanja konkursa, izuzev studenata  čiji studiji traju više od osam semestara, koji ne mogu biti stariji od 27 godina života na dan raspisivanja konkursa.

II Posebni uslovi

 1. Studenti koji su  primali stipendiju u školskoj 2016/2017. godini, a redovno su upisali narednu godinu studija;
 2. Studenti koji  imaju prosjek ocjena 9,00 i više za sve godine studija;
 3. Studenti iz porodica sa četvoro i više djece - za sve godine studija,
 4. Studenti bez oba roditelja - za sve godine studija;
 5. Studenti koji imaju status porodice poginulog i nestalog boraca ili ratnog vojnog invalida od I - IV kategorije, a u skladu sa Odlukom o dopunskim pravima porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca;
 6. Studenti prve godine studija koji su završili sve razrede srednje škole sa odličnim uspjehom,izuzev studenata iz porodica u kojima studira troje i više studenata, a prvi put upisuju prvu godinu studija;
 7. Studenti druge i viših godina studija koji ispunjavaju kriterijume po osnovu materijalno-finansijskog stanja i  prosjeka ocjena utvrđenog članom 4. Odluke o spipendiranju studenata u školskoj 2017/2018. godini;
 8. Da su studenti druge i viših godina studija mašinskog fakulteta, fizike ili rudarsko-geološkog fakulteta i da su redovno upisali godinu studija bez obzira na materijalno – finansijsku situaciju i prosjek ocjena, iz predhodnih godina studija;

Studenti ostvaruju pravo na dodjelu stipendija, samo po jednom od posebnih uslova.

Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog staža.

Studenti privatnih visokoškolskih ustanova  mogu ostvariti pravo na stipendiju samo u skladu tačkom 2. posebnih uslova ovog konkursa.

Broj korisnika stipendije biće ograničen visinom planiranih sredstava u budžetu opštine za 2018. godinu.

Popunjen obrazac prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, treba predati u Šalter salu (šalter broj 2) Administrativne službe opštine Mrkonjić Grad ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I  Karađorđevića 1, sa naznakom Komisiji za dodjelu stipendija.

Uz prijavu za dodjelu stipendija studenti trebaju priložiti:

 1. Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta (dostavljaju svi kandidati )
 2. Uvjerenje da je prvi put upisan, kao redovan student na odgovarajuću godinu studija, (dostavljaju svi kandidati);
 3. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni za sve godine studija (dostavljaju kandidati koji konkurišu po tački 2 i 7 posebnih uslova);
 4. Kopiju prve strane indeksa (dostavljaju svi kandidati),
 5. Kopije svjedočanstava svih razreda (dostavljaju kandidati koji konkurišu po tački 6 posebnih uslova);
 6. Kućnu listu (dostavljaju kandidati koji konkurišu po tački 3,6,7 posebnih uslova);
 7. Uvjerenje o prihodima po članu domaćinstva za posljednja tri mjeseca od dana raspisivanja konkursa (dostavljaju kandidati koji konkurišu po tački 7 posebnih uslova);
 8. Uvjerenje o statusu PPB i RVI od I – IV kategorije (dostavljaju kandidati koji konkurišu po tački 5. posebnih uslova)
 9. Izvod iz matične knjige umrlih za kandidate bez oba roditelja (dostavljaju kandidati koji konkurišu po tački 4. posebnih uslova)
 10. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije (dostavljaju svi kandidati);
 11. Kopija tekućeg računa (dostavljaju svi kandidati);

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.
Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti u Šalter sali Administrativne službe Opštine, a nalaze se i na internetu, na stranici opštine Mrkonjić Grad www.mrkonjic-grad.rs
   
Sve informacije se mogu dobiti na stranici opštine Mrkonjić Grad www.mrkonjic-grad.rs, a dodatna pojašnjenja, na telefon Administrativne službe opštine broj: 050/220-958, i lokal br. 31 ili direktno u kancelariji broj 35 i 17.

NAČELNIK OPŠTINE
Divna Aničić

KONKURSI

Rok za prijavu: 28.12.2018. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2018/19. godini