Utorak, 11. Decembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 27.11.2017.

Rok za prijavu: Utorak, 12.12.2017.

Izvor: Opština Ribnik

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština RibnikAdresa:Rade Jovanića bb, 79288 Ribnik, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 050 43 00 71Fax:+387 050 43 00 70Email:nacelnik@opstinaribnik.orgURL:www.opstinaribnik.org

Konkurs Opštine Ribnik za dodjelu studentskih stipendija u 2018. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi(Službeni glasnik Republike Srpske broj 96/16), člana 66. Statuta opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 5/17), te člana 7. Odluke o stipendiranju studenata u opštini Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 11/14, 10/15), Načelnik opštine raspisuje


JAVNI KONKURS
  za dodjelu studentskih stipendija u 2018. godini


1.

Pravo na dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti prve, druge i viših godina prvog ciklusa studija ako ispune propisane opšte uslove:

  1. da su upisani prvi put na odgovarajuću godinu studija, kao redovni studenti na visokoškolskim ustanovama;
  2. da imaju stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Ribnik najkraće tri godine prije podnošenja zahtjeva po Javnom konkursu;
  3. da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije;
  4. da nisu stariji od 26 godina.

Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog staža.


2.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Uvjerenje od visokoškolske ustanove da su redovni studenti i da su prvi put upisali tekuću godinu studija.
  2. Dokaz o prebivalištu na području opštine Ribnik unazad tri godine od dana podnošenja zahtjeva što se dokazuje potvrdom o prebivalištu koju izdaje Policijska stanica Ribnik ili fotokopijom lične karte ( ako se može dokazati na osnovu lične karte).
  3. Ovjerena izjava da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.


3.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za stipendiju može se preuzeti u Šalter sali Opštinske uprave, a nalazi se i na internetu, na oficijalnoj stranici opštine Ribnik, www.opstinaribnik.org

Popunjen obrazac prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova studenti podnose u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu:

Opština Ribnik
Ulica Rade Jovanića bb
79288 Ribnik, sa naznakom „Komisiji za dodjelu studentskih stipendija.“

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objavljivanja ovog Konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske.“

Načelnik opštine
Radenko Banjac, dipl.inž.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 28.12.2018. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2018/19. godini