Utorak, 11. Decembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 28.11.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 28.12.2017.

Izvor: Opština Čelinac

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština ČelinacAdresa:Prvog Krajiškog proleterskog bataljona, 78240 Čelinac, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)51 553-010Fax:+387 (0)51 553-015Email:celinac@teol.netURL:www.opstina-celinac.com

Konkurs Opštine Čelinac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2018. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 68. i 89. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 3/17) i Odluke o stipendiranju učenika i studenata u opštini Čelinac broj 01-67-178/17 od 01.11.2017. godine („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 12/17), Načelnik opštine r a s p i s u j e
 


K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata u opštini Čelinac

Član 1.

Opština Čelinac će u 2018. godini iz budžeta opštine dodijeliti 93 stipendije, za deset mjeseci (januar, februar, mart, april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar).
Učenicima srednjih škola biće dodijeljeno 40 stipendija.
Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske biće dodijeljeno 50 stipendija.
Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske biće dodijeljene tri (3) stipendije.

Član 2.

Pravo na dodjelu stipendija iz budžeta opštine Čelinac imaju učenici i redovni studenti prvog ciklusa studija koji pohađaju srednju školu ili fakultet na području BiH i Srbije koji nisu stariji od 26 godina, koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Čelinac najmanje jednu godinu i državljanstvo RS – BiH i koji ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Član 3.

(1) Pravo prijave na konkurs ostvaruju svi redovni učenici sa prosječnom ocjenom 4,00 i većom, studenti prvog ciklusa sa prosječnom ocjenom 7,50 i većom koji prvi put upisuju razred ili godinu studija za koju konkurišu, kao i apsolventi koji prvi  put upisuju apsolventski staž i to samo za jedan semestar, odnosno na polovinu godišnje stipendije.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, pravo prijave na konkurs, bez obzira na prosjek ocjena, ostvaruju studenti - djeca poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske (u daljem tekstu: VRS), kao i učenici deficitarnih zanimanja koji prvi put upisuju razred ili godinu studija za koju konkurišu.

Pravo prijave na konkurs nemaju učenici koji su ponavljali razred, kao ni studenti koji su tokom studiranja više od dva puta obnavljali godine studija.

Član 4.

Svim učenicima srednjih škola i studentima prve godine prvog ciklusa studija koji prvi put upisuju istu, a tokom svih godina prethodnog školovanja imaju prosjek ocjena 5,00 biće dodijeljena stipendija.
 

Član 5.

Od 40 stipendija za učenike srednjih škola opština će prvo dodijeliti:

 • stipendije po osnovu člana 4,
 • tri stipendije učenicima Gimnazije po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1),
 • pet stipendija učenicima socijalnih kategorija po bodovnim kriterijumima iz člana 10. stav (2),
 • deset stipendija učenicima za deficitarna zanimanja na osnovu prosječne ocjene učenika – deficitarna zanimanja/struke za učenike su: tehničar enterijera i industrijskih proizvoda, tehničar za obuću i kožnu galanteriju, instalater, krojač, varilac, bravar, obrađivač metala rezanjem, armirač- betonirac, zidar, keramičar, stolar, farmer i prerađivač mlijeka.
 • preostale stipendije učenicima srednjih škola po bodovnim kriterijumima iz člana 10. stav (1).

Ako po osnovu prve četiri tačke ovog člana bude više od 40 potencijalnih kandidata za stipendiju, načelnik opštine će u ime opštine sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane u prve četiri tačke ovog člana potpisati ugovor o stipendiranju.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj učenika Gimnazije, te učenika po osnovu socijalnog statusa i učenika odgovarajućih usmjerenja za deficitarna zanimanja, razlika stipendija će biti dodijeljena u kategoriji „Preostale stipendije učenicima srednjih škola“.

Član 6.

Od 53 stipendije za studente prvog ciklusa studija opština će dodijeliti 50 stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, a zatim tri stipendije studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske.

Prvo će biti dodijeljene stipendije po osnovu člana 4, nakon čega će biti  dodijeljene stipendije raspoređene po sljedećim grupama:

 1. Stipendije po osnovu uspjeha studenata    5
 2. Stipendije studentima deficitarnih zanimanja    12
 3. Stipendije studentima - djeci poginulih i nestalih boraca VRS    10
 4. Stipendije studentima socijalnih kategorija    10
 5. Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova    13
 6. Stipendije za studente prvog ciklusa sa univerziteta koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske  3

(1)  Stipendije po osnovu uspjeha studenata biće dodijeljene studentima sa najvećim prosjekom ocjena bez obzira na godinu studija ili socijalni status. Stipendije po ovom osnovu ne mogu biti dodijeljene studentima koji su obnavljali godinu.
(2) Stipendije studentima deficitarnih zanimanja biće dodijeljene studentima matematike, fizike, elektrotehnike, informatike, mašinstva, logopedije i tehnologije (smjer proizvodnja obuće i kožne galanterije) po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1).
Prvo će biti dodijeljene dvije (2) stipendije bez obzira na profil deficitarnog zanimanja, po osnovu ukupnog broja bodova, potom za svako deficitarno zanimanje po jedna (1)  stipendija. Ako se na konkurs ne prijave studenti svih deficitarnih profila zanimanja, broj slobodnih stipendija biće dodijeljen studentima ostalih deficitarnih zanimanja po bodovnim kriterijumima iz člana 10. stav (1).
(3) Stipendije studentima - djeci poginulih i nestalih boraca VRS biće dodijeljene studentima prvog ciklusa po bodovnim kriterijumima iz člana 10. stav (2).
Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj studenata deficitarnih zanimanja, kao i studenata - djece poginulih i nestalih boraca VRS, razlika stipendija biće dodijeljena studentima iz grupe 5 - Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova.
(4) Stipendije studentima socijalnih kategorija biće dodijeljene studentima koji imaju određen broj bodova na osnovu socijalnog statusa po bodovnim kriterijumima iz člana
10. stav (2).
Nakon što budu dodijeljene stipendije iz ove grupe, studentima koji nisu dobili stipendije po osnovu socijalnog statusa biće izračunat broj bodova po bodovnim kriterijumima iz člana 10. stav (1) nakon čega će biti uvršteni u listu studenata koji se boduju za stipendiju iz grupe 5 - Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova.
Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj studenata socijalnih kategorija, razlika stipendija će biti dodijeljena studentima iz grupe 5 - Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova.
(5) Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova biće dodijeljene studentima na osnovu ukupnog broja bodova, po bodovnim kriterijumima iz člana 10. stav (1), s tim da će broj stipendija iz ove grupe biti umanjen za broj stipendija dodijeljenih studentima prve godine univerziteta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, a na osnovu člana 4.
(6) Stipendije za studente prvog ciklusa sa univerziteta koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske biće dodijeljene studentima na osnovu ukupnog broja bodova, po bodovnim kriterijumima iz člana 10. stav (1), s tim da će broj stipendija iz ove grupe biti umanjen za broj stipendija dodijeljenih studentima prve godine univerziteta koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske, a na osnovu člana 4.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost kod dodjele stipendije imaće kandidat sa većim prosjekom ocjena. Ukoliko imaju isti prosjek ocjena, prednost kod dodjele stipendije imaće kandidat koji pohađa viši razred ili godinu studija, koji ima više položenih ispita i koji ima manji broj obnova godina.

Član 7.


Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sljedeća dokumenta:

 • prijavu na konkurs;
 • uvjerenje o upisanoj godini studija, odnosno razredu srednje škole (original ili ovjerena kopija);
 • kopiju indeksa – kopija prve strane i kopije svih stranica ovjera upisa semestara i obnova semestara;
 • prosjek ocjena položenih ispita od studentske službe (original ili ovjerena kopija);
 • za srednjoškolce kopije svjedočanstava za prethodne razrede;
 • za stipendije po osnovu člana 4 - kopija Vukove diplome i kopije svjedočanstava za prethodne godine školovanja;
 • uvjerenje o prebivalištu od Stanice javne bezbjednosti Čelinac (original ili ovjerena kopija);
 • izjavu da ne prima drugu stipendiju iz budžeta;
 • kopiju rješenja o statusu porodice palog ili nestalog borca VRS,
 • dokaze za bodovanje socijalnog statusa:
  - izvod iz matične knjige umrlih ili rodni list za dijete bez jednog ili oba roditelja,
  - kopiju posljednjeg rješenja o statusu i kategoriji RVI za invalide od I do IV kategorije,
  - kućnu listu,
  - potvrdu o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Čelinac (original ili ovjerena kopija).


Član 8.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine Čelinac (www.opstina-celinac.com) i na oglasnoj tabli u holu Opštinske uprave Čelinac (konkurs otvoren do 27.12.2017. godine). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Član 9.

Stipendija ne može biti dodijeljena učenicima prvog razreda srednje škole i studentima prve godine studija, osim u slučajevima iz člana 4.

Član 10.

(1) Kriterijumi za dodjelu stipendija utvrđuju se po bodovnom sistemu, tako da svaki kriterijum nosi određeni broj bodova.

a) Bodovanje uspjeha za studente prvog ciklusa studija vrši se na osnovu:

 • Prosječna ocjena x faktor 6 do 60 bodova
 • Jedna obnova u toku studija  - (minus) 2 boda
 • Dvije obnove u toku studija - (minus) 4 boda

b) Bodovanje uspjeha za učenike vrši se na osnovu:

 • Prosječne ocjene prethodnih razreda x faktor 12 do 60 bodova

v) Bodovanje po osnovu razreda odnosno godine studija za studente prvog ciklusa:

 •  II razred/godina studija 16 bodova
 • III razred/godina studija 18 bodova
 • IV razred/godina studija (odnosi se i na više godine studija) 20 bodova

(2) Kriterijumi za dodjelu opštinskih stipendija iz grupe 4) člana 6 (stipendije po osnovu socijalnog statusa).
Bodovanje se vrši na sljedeći način:

 • Prosječna ocjena x faktor 2 do 20 bodova
 • II razred/ godina studija 16 bodova
 • III razred/godina studija 18 bodova
 • IV razred/godina studija (odnosi se i na više godine studija) 20 bodova
 • Jedna obnova u toku studija - (minus) 2 boda
 • Dvije obnove u toku studija - (minus) 4 boda

Član 11.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti donosi Rješenje o dodjeli stipendija koje se dostavlja podnosiocima prijave na konkurs.

Sa kandidatima kojima je dodijeljenja opštinska stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju, kojim se bliže regulišu prava i obaveze opštine kao davaoca stipendije i studenta, odnosno učenika kao korisnika stipendije.

Ugovor u ime opštine potpisuje Načelnik opštine.

Član 12.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu Načelniku opštine u roku od osam dana od dana prijema Rješenja o dodjeli stipendije.

Član 13.

Prijave na Konkurs potrebno je predati u šalter-sali Opštinske uprave Čelinac ili poslati na adresu:
Opština Čelinac
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
Sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIRANjE UČENIKA I STUDENATA U OPŠTINI ČELINAC“.

NAČELNIK OPŠTINE
Momčilo Zeljković dipl. inž. maš.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 28.12.2018. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2018/19. godini