Utorak, 11. Decembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Nedjelja, 03.12.2017.

Rok za prijavu: Petak, 15.12.2017.

Izvor: Univerzitet u Sarajevu

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Saarland University

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta u Saarlandu u ljetnom semestru akademske 2017/18. godine

Konkurs je istekao!

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Saarlandu (Njemačka) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.

APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Saarlandu dostupne su studijske oblasti:

 • jezici
 • pravo

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA: Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – u ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili. Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta namjeravate raditi tamo. Ako vas obavijeste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.
 3. Prepis ocjena – ukoliko nije u originalu na engleksom jeziku, onda treba da bude preveden na engleski jezik od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku – DOSTAVLJATE NAKON ŠTO VAS OBAVIJESTE DA STE DOBITNICI STIPENDIJE.

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je objavljen 01.12.2017. godine, a rok za prijavu je do 15.12.2017. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • dostupne su 4 stipendije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nominacijsko pismo mora imati potpise prodekana i pečate fakulteta/akademije,
 • ugovor o učenju u trenutku prijave ispunjavate i dostavljate u wordu, nisu potrebni potpisi u trenutku slanja za prijavu,
 • dokaz o poznavanju jezika nije potrebno sada slati, ali bi dobro bilo da imate spremno jer će se u slučaju da budete izabrani tražiti da dostavite taj dokaz,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Univerzitet u Saarlandu je Dr Katja Klueh (e.klueh@io.uni-saarland.de)

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA: EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

KONKURSI

Rok za prijavu: 28.12.2018. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2018/19. godini