Utorak, 11. Decembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 05.12.2017.

Rok za prijavu: Utorak, 19.12.2017.

Izvor: Univerzitet u Sarajevu

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:University of Jaen

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta u Jaenu u ljetnom semestru akademske 2017/18. godine

Konkurs je istekao!

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu u Jaenu (Španija) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.

STUDIJSKE OBLASTI / U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Jaenu dostupne su sljedeće studijske oblasti: kompjuterski inžinjering, industrijski, telekomunikacijski i telematski inžinjering, jezici: španski i engleski, business administration.

APLIKANTI / Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog (bachelor i master) ciklusa Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE /

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA / Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA /

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU / Konkurs je objavljen 4.12.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 19.12.2017. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE /

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od jednog semestra (5 mjeseci) 2017/2018 – studenti
 • dostupno je 15 stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju/mobilnosti moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI /

 • http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/29/65
 • kontakt osoba: Mercedes De La Chica Moreno (chica@ujaen.es)

POSTUPAK ODABIRA / EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE / Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

KONKURSI

Rok za prijavu: 28.12.2018. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2018/19. godini