Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 07.12.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 21.12.2017.

Izvor: Grad Široki Brijeg

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Široki BrijegAdresa:Fra Didaka Buntića 11 88220 Široki BrijegTelefon:039/702-801Fax:039/705-915Email:info@sirokibrijeg.baURL:www.sirokibrijeg.ba

Natječaj Grada Široki Brijeg za dodjelu stipendija studentima u ak. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-353/17-7 od­­­­­­ 4. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg  r a s p i s u j e
 


N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI


I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2017/18. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

 
 • studij LOGOPEDIJE……2 -  stipendija   
 • studij GEODEZIJE …… 2  -
 • studij FIZIKE … 2 -
 • studij VETERINARSTVA…… 2 -
 • studij MEDICINA …..…….  2 -
 • studij NJEMAČKI JEZIK …….. 2 -
 • studij MATEMATIKE ……... 2 -
 • studij GLAZBE I GITARE ……... 2 -
 • studij ARHITEKTURE ….  2 -
 • studij ŠUMARSTVA …….... 2 -
 • studij GRAĐEVINARSTVA ...… 2 -
 • studij STROJARSTVO…….. 2 -
 • studij ELEKTROTEHNIKE………. 1 -
 

II

UVJETI NATJEČAJA

 
Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.
 

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,
 • Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
 • Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu (broj članova obitelji i broj uposlenih ),
 • Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
 • Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
 • Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
 • Student bez roditelja (Izvadak iz matične knjige umrlih),
 • Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
 • Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
 • Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.
 
Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.
 
Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:
GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
«s naznakom za studentske stipendije»
 
Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

GRADONAČELNIK,
Miro Kraljević

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini