Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 29.11.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 14.12.2017.

Izvor: Opština Rogatica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština RogaticaAdresa:Ulica Srpske sloge br. 93, 73220 Rogatica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 58 41 54 06Fax:+387 58 42 05 31Email:rogatica@teol.net

Konkurs Opštine Rogatica za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija u ak. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 5. Pravilnika o stipendiranju studenata opštine Rogatica („Službeni glasnik Opštine Rogatica broj 9/17), Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica raspisuje
 

K  O  N  K  U  R  S
za dodjelu stipendija
 

Za školsku 2017/18. godinu dodijeliće se stipendija redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru predviđenih sredstava Budžetom opštine Rogatica.

Kandidati za stipendije su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

 • dokaz o stalnom mjestu prebivališta na području opštine Rogatica (ovjerena fotokopija lične karte ili uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta);
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
 • dokaz vaspitno-obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta određene godine studija (original uvjerenje sa fakulteta u kome se navodi koji put student upisuje godinu);
 • dokaz o prosječnoj ocjeni u toku studija, a studenti prve godine studija dokaz o uspjehu u srednjoj školi (original uvjerenje sa fakulteta/iz škole);
 • dokaze o visini plate za zadnji mjesec za zaposlene članove domaćinstva, visini penzije članova domaćinstva i visini ostalih primanja (lična invalidnina, invalidnine civilnih žrtava rata i dr), a za nezaposlene članove domaćinstva potvrda da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena izjava;
 • izjavu da kandidat ne koristi stipendiju ili kredit od druge institucije.

Kandidati koji spadaju u neku od sljedećih kategorija dostavljaju:

 • dokaz o statusu porodice poginulog borca i statusu RVI (rješenje nadležnog organa);
 • dokaz da kandidat potiče iz porodice sa troje i više djece (rodni listovi za braću i/ili sestre);
 • dokaz da kandidat ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica za studente sa invaliditetom;
 • studenti iz porodice sa dva ili više studenata, dostaviti uvjerenja sa fakulteta za braću i sestre;
 • dokaz za kandidata bez oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih).

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene fotokopije gore navedenih dokumenata.

Deficitarnim zanimanjima u školskoj 2017/18. godini smatraju se:

 • mašinstvo
 • građevina
 • farmacija
 • medicina
 • fizika
 • matematika i
 • njemački jezik.

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti na prvom ciklusu studija koji su prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija i koji nisu stariji od 28 godina.

Napomena: Komisija za stipendiranje studenata zadržava pravo da određene činjenice koje nisu potkrijepljene valjanim dokazima provjeri i ukoliko ustanovi nepravilnosti takve prijave neće biti razmatrane i biće vraćene kandidatu.

Konkurs ostaje otvoren do 14.12.2017. godine, a prijave se dostavljaju na adresu:
OPŠTINA ROGATICA – Komisija za stipendiranje studenata.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ivana Nikolić

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini