Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 28.12.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 25.01.2018.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština PrnjavorAdresa:KARAĐORĐEVA 2, 78430 PRNJAVOR, BOSNA I HERCEGOVINATelefon:051/663-740 Fax:051/663-740 Email:opstina@prnjavor.baURL:www.prnjavor.ba

Javni poziv Opštine Prnjavor za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (,,Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 4/13, 3/14 i 28/16), Načelnik opštine objavljuje


JAVNI  POZIV
za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih
i studentskih stipendija za školsku 2017/2018. godinu

 

Pozivaju se učenici, studenti, posebno nadarena i talentovana djeca sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2017/2018. godinu.

(1) Prаvo nа dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:
a) učenici koji pripаdаju porodicа poginulih i nestаlih borаcа ili porodicаmа
     rаtnih vojnih invаlidа od I do IV kаtegorije invаlidnosti,
b) učenici bez obа roditeljа, i
v) učenici iz porodica koje su pod nadzorom i starateljstvom
    Centra za socijalni rad Prnjavor, pod uslovom da su u prethodnoj
    školskoj godini ostvarili odličan ili vrlodobar uspjeh.

(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi studenti koji ispunjаvаju sledeće uslove:

a) dа imаju prebivаlište nа području opštine Prnjаvor nаjkrаće 2 (dvije) godine
     prije podnošenjа zаhtjevа zа dodjelu stipendije,
b) da su studenti druge ili više godine prvog ciklusa studija ili integralnog studija,
v) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji
    pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih
    vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
g) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
d) da nisu korisnici stipendija iz drugih javnih izvora stipendiranja,
đ) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija,
    osim studenata koji su djeca palih boraca ili ratnih vojnih invalida
    od I do VI kategorije invalidnosti koji su obnavljali godinu najviše
    dva puta u toku studija, i
e) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju
     porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama
     ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti.

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama a), v), g) i d), ispunjavaju i jedan od sledećih uslova:

a) da su u srednjoj školi proglašeni za učenike generacije,
b) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,
v) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
g) da su bez oba roditelja.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali Opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:


A) učenici srednjih školа:

 • uvjerenje o upisu školske 2017/2018. godine,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • uvjerenje da je iz porodice pod nadzorom ili starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor, i
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja.

B) studenti prve godine studijа:

 • uvjerenje o upisu školske 2017/2018. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstava iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije, i
 • dokaz da je student bez oba roditelja.

V) studenti druge i viših godinа studijа:

 • uvjerenje o upisu školske 2017/2018. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godine u toku studija, a za studente koji su djeca palih boraca ili RVI od I do VI kategorije ovjerena izjava da nisu obnavljali godinu više od dva puta u toku studija,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I od VI kategorije.

G) Posebno nadarena i talentovana djeca sa područja opštine Prnjavor uz zahtjev dostavljaju uvjerenje o prebivalištu i dokaze o posebno ostvarenim rezultatima u radu.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni  na ime zakonskog zastupnika.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2017/2018. godinu objavljen je 26.12.2017. godine  i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 25.01.2018. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal: 212.

NAČELNIK
Darko Tomaš

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini