Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 29.12.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 17.01.2018.

Izvor: Općina Posušje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina PosušjeAdresa:Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje, BiHTelefon:039/681 035Fax:039/681 041Email:opcina.posusje.gs@tel.net.baURL:www.opcina-posusje.ba

Javni natječaj Općine Posušje za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja
općine Posušje za 2017/18 godinu


1. U akademskoj 2017/18 godini, (od 1. listopada 2017. do 31. srpnja 2018.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 (stotinu) KM mjesečno.

2. Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.

Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

3. Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:

 • potvrdu o prebivalištu
 • rodni list
 • potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
 • potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
 • student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
 • student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
 • student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
 • student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
 • student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
 • student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
 • student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
 • ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

4. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. Kriteriji za dodjelu stipendija

 1. uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
 2. studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, latinski jezik, kemija, strojarski inženjer – konstruktorski smjer, arhitektonsko urbano inženjerstvo i biologija)
 3. završena godina fakulteta
 4. teška bolest ili invalidnost studenta
 5. teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
 6. studenti bez roditelja
 7. nezaposlenost roditelja
 8. ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
 9. studenti – djeca razvojačenih branitelja

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.

6. Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

7. Natječaj ostaje otvoren do 17.01.2018. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: opcina-posusje.ba.

Općinski načelnik
Branko Bago

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini