Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 01.01.2018.

Rok za prijavu: Srijeda, 31.01.2018.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Kompanija Inter-com ZenicaAdresa:Vrandučka 71b, 71000 Zenica, BiHEmail:naida.skaljic@gmail.comURL:www.inter-com.ba

Konkurs Kompanije Inter-com Zenica za dodjelu stipendija studentima za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!


Kompanija Inter-com Zenica raspisala je 


KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima porijeklom iz Gacka,
a sa mjestom prebivališta u HNK

 

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu 10 stipendija redovnim studentima porijeklom iz Gacka sa prebivalištem u HNK za akademsku 2017/2018. godinu.

II

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 koja će se isplaćivati u 7 jednakih mjesečnih rata. 

III
 
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima prebivalište na području Hercegovačko-neretvanskog kantona,
 • da je redovni student na državnom fakultetu,
 • da je ostvario/la u prethodnim godinama studija prosjek ocjena od najmanje 8 za deficitarni kadar od 7,00,
 • za slučaj da je kadidat/kinja prva godina studija, potrebno je da je u srednjoj školi ostvaren prosjek ocjena 4,5
 • da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca,
 • da u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnavlja godinu studija,
 • da kandidat nije stariji od 27 godine.

Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija nemaju:
 • student koji se obrazuju uz rad
 • vanredni student
 • studenti koji obnavljaju godinu studija
 • apsolventi
IV

Prednost za dodjelu stipendija imaju studenti koji pohađaju fakultete deficitarnih zanimanja:
 • medicinski/farmaceutski fakultet,
 • građevinski/arhitektonski fakultet,
 • mašinski fakultet,
 • elektro-tehnicki fakultet,
 • neki drugi tehnicki fakultet i
 • studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata.
V
 
Svi zainteresovani kandidati za učešće na konkursu trebaju putem pošte ili lično u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa dostaviti sljedeće:
 • prijavu sa kraćom biografijom,
 • kućnu lista,
 • kopiju lične karte,
 • prijavu prebivališta (CIPS),
 • uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student (sa naznakom da prvi put upisuje godinu studija),
 • uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom iz prethodnih godina studija
 • ovjerenu izjavu kandidata da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca,
 • za studente iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata,      dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Za sve punoljetne članove domaćinstva navedenih u kućnoj listi obavezno dostaviti sljedeće:
 • za zaposlene - uvjerenje poslodavca o prosjeku plaće za posljednja tri mjeseca,
 • za penzionere - ček od penzije ili rješenje nadležne Poslovnice PIO,
 • za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – potvrda o nezaposlenosti od strane Zavoda za zapošljavanje,
 • za nezaposlene – koji se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – ovjerena izjava da nisu u radnom odnosu.

Bodovanje: 

Bodovi će se dodijeljivati posebno prema stavkama navedenim ispod, te je kandidat/kinja dužan/na dostaviti valjani dokument za svaku stavku koju ispunjava (ukoliko on već nije naznačen u prethodnoj tački).  
 1. Bodovi po osnovu rezultata u učenju – prosjek ocjena na prethodnim godinama fakulteta/ srednja škola
 2. Učenik generacije / dobitnih zlatne ili srebrene značke
 3. Bodovi po osnovu otežanih uslova nastalih kao posljedica agresije:
  - Student bez jednog roditelja koji je poginuo kao pripadnik OS BiH
  - Bodovi za svakog člana porodičnog domacinstva koji je preko 50% RVI
  - Bodovi za svakog člana porodičnog domacinstva koji je do 50% RVI
  - Bodovi za roditelje pripadnika OS BiH za svaki puni mjesec učešća roditelja
 4. Bodovi na osnovu roditelja koji su dobili najviša ratna priznanja
 5. Bodovi po osnovu porodičnog standard
  - Bodovi na osnovu mjesečnog porodičnog primanja
  - Bodovi na osnovu broja nezaposlenih članova domaćinstva 
 6. Bodovi po ostalim osnovama
  - Student bez jednog roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije a bio je pripadnik OS BiH

Za slučaj da kandidat/kinja smatra da postoji još neki poseban razlog zašto bi trebao/la dobiti stipendiju, potrebno je da to posebno napiše i naglasi.  

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima porijeklom iz Gacka a nastanjeni u HNK” na adresu Vrandučka 71b, 71000 Zenica, BiH ili slanjem skenirane dokumentacije na e mail: naida.skaljic@gmail.com.

Javni konkurs će se objaviti na stranici Patriotske lige Gacko, na stranici www.stipendije.ba te društvenim mrežama povezanih sa Gackom, i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Studentima koji ne ostvare pravo na stipendiju ne podliježemo vraćanju dostavljene dokumentacije.

Konkurs je otvoren od 01.01.2018-31.01.2018.godine.

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini