Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 11.01.2018.

Rok za prijavu: Petak, 09.02.2018.

Izvor: Općina Vitez

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina VitezAdresa:Stjepana Radića 1, 72250 Vitez, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 30 71 82 00Email:info@opcinavitez.infoURL:www.opcinavitez.info

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez («Sl. glasnik općine Vitez» br. 5/08), Općinski načelnik raspisuje:
 

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2017./2018. godinu

 

I

 Raspisuje se Natječaj za dodjelu 120 studentskih stipendija za školsku 2017./2018.godinu.


II

 Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije imaju sljedeći kandidati:

 • da su državljani BiH,
 • da imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez,
 • da nisu smješteni u studentskim domovima
 • da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca;


III

 Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije nemaju sljedeći kandidati :

 • studenti koji obnavljaju godinu,
 • studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu,
 • studenti koji su smješteni u studentskim domovima
 • studenti apsolventi,
 • studenti stariji od 25 godina;

IV

Bez bodovanja i neovisno da li su smješteni u studentskim domovima, općinsku stipendiju dobijaju:
a ) učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija (za ostale godine idu u
     natječajnu proceduru),
b ) studenti romske populacije slabog imovinskog stanja, koji su srednje obrazovanje
     završili  uspjehom vrlodobar i odličan i oni koji su upisali redovno, prvi put, više
     godine studija
c ) studenti bez oba roditelja,
d ) student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%;
 
Svi studenti koji su navedeni pod stavom IV)  mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju ukoliko istu nisu ostvarili na neki drugi način.


Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1.000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.
 

V

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

 1. USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU
 2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS
 3. GODINA STUDIJA
 4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU 
 5. DEFICITARNI KADAR

VI

 Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po slijedećem redoslijedu:

 • Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
 • Studenti bez jednog roditelja
 • Student iz porodice roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost preko 60%
 • Student iz obitelji razvojačenih branitelja

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju  a poslije toga dolazi materijalni status.
Iz jednog domaćinstva stipendiju može primati samo jedan student.
 

VII

 ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • molba sa kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i br.telefona)
 • potvrda o upisu na fakultet, (prvi put prva godina) original ili ovjerena kopija
 • kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
 • kopija osobne karte
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
  - kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske

  - nezaposleni potvrde sa Zavoda za zapošljavanje
  - stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od nadležne škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez )
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

 
ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA  POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • molba sa kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i br.telefona)
 • potvrda o upisu  fakultetske godine (prvi put određena godina)-original ili ovjerena kopija
 • kopija osobne karte
 • potvrda o prosječnoj ocjeni svih položenih ispita u toku studija (uključujući prvi i drugi ciklus studija )
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
 1. kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske
 2. nezaposleni potvrde sa Zavoda  za  zapošljavanje
 3. stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili možete preuzeti ovdje.)
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

 
 ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole i diploma učenika generacije
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili ovdje.)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

 
ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE IZ STAVA  IV  POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija (prvi put određena godina)
 • za studente prve godine fakulteta, diploma završnog  razreda srednje škole sa uspjehom vrlo dobar ili odličan
 • uvjerenje Centra za socijalni rad o slabom imovnom stanju
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili ovjde.)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

 
ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrdu o upisu na fakultet (prvi put određena godina), original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole za studente prve godine
 • smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu ( obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili ovdje.)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

 
ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet (prvi put određena godina) original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole  za studente prve godine
 • uvjerenje o statusu invalida, ne starije od 30 dana
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili ovdje.)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

VIII

Sve prijave se predaju u zatvorenoj koverti putem protokola općine Vitez.

Na pozadini koverte potrebno je napisati:
U gornjem lijevom uglu:  Ime, prezime i adresa podnositelja; U donjem desnom uglu: Općina Vitez, Povjerenstvo za stipendije ,''Prijava na konkurs za općinsku stipendiju, ne otvarati''.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.
Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.

Za dodatne informacije zvati: 718-224.

IX

Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine, završno sa 9.2.2018.g.  do 15,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bošnjak Matić

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini