Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Nedjelja, 11.02.2018.

Rok za prijavu: Subota, 24.02.2018.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:The Turkish GovernmentAdresa:Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 P.K: 06520 Balgat - ANKARA - TÜRKİYETelefon:00 90 (312) 218 4000Fax:00 90 (312) 218 4049Email:info@ytb.gov.trURL:www.ytb.gov.tr

Konkurs Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske „Mevlana“ za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Konkurs je otvoren, a rokovi za prijavu su različiti za svaki univerzitet (vidi ispod). Studenti i nastavnici mogu se prijaviti na one univerzitete sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisan protokol o programu razmjene „Mevlana“, a koji su otvorili konkurs.

Ispod su navedeni univerziteti sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisane protokole o saradnji u okviru programa Mevlana. Oni univerziteti koji su otvori konkurse su linkirani.

 1. Univerzitet Çanakkale Onsekiz Mart (COMU)
  Krajnji rok dostave dokumenata: 26. februar 2018.
  Dokumenti   
  - Mevlana Exchange criteria
  - Student
  - Staff
   
 2. Univerzitet Akdeniz
  Krajnji rok dostave dokumenata: 28. februar 2018.
  - Mevlana Exchange programme 18/19
  - Incoming Academic staff
  - Incoming Student
   
 3. Univerzitet Erciyes   
  Krajnji rok dostave dokumenata: 24. februar 2018.
  https://mevlana.erciyes.edu.tr/Announcements/2018-2019-MEVLANA-EXCHANGE-PROGRAM-APPLICATIONS-/2066
   
 4. Univerzitet Dulumpinar (DPU)
  Krajnji rok dostave dokumenata: 26. februar 2018.
  - Candidate student application
  - Learning protocol for MA, PhD
  - Academic staff application
  - Info package
   
 5. Univerzitet Uludag
  Krajnji rok dostave dokumenata: 24. februar 2018.
  - candidate student_staff list
  - coHe_2018-2019_table
  - ogrenci_bilgi_formu
  - ogrenci_Basvuru-formu
  - ogrenci_Elemani_hareketlilik_programi
  - ogrenci_elemani-bilgi formu
   
 6. Univerzitet Afyon Kocatepe (AKU)
  Krajnji rok dostave dokumenata: 26. februar 2018.
  - Candidate student application form
  - Mevlana incoming staff
  - Mevlana incoming student
   
 7. Univerzitet Kirikkale
  Krajnji rok dostave dokumenata: 26. februar 2018.
  - Informacija
   
 8. Univerzitet Trakya
  Krajnji rok dostave dokumenata: 24. februar 2018.
  - Terms of application
  - Application for staff
  - Candidate student Application form
   
 9. Univerzitet Marmara
  Krajnji rok dostave dokumenata: 26. februar 2018.
  - Student
  - Staff
  - Mevlana kvote

Za spisak univerziteta sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisane protokole i na koje se možete prijaviti putem Konkursa za akademsku 2018/2019. godinu kao i za informacije o kontaktima za program „Mevlana“, kliknuti ovdje.

Studenti i nastavnici Univerziteta u Sarajevu dostavljaju popunjene prijave i sve ostale tražene dokumente Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/III, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: ljiljana.sulentic@unsa.ba da bi se isti mogli pregledati i poslati na odgovarajući univerzitet. Dokumenti se dostavljaju najkasnije jedan dan prije datuma navedenog kao krajnji rok za prijem dokumenata. U elektronskoj dostavi dokumenata važno je naznačiti ime i prezime, na koji univerzitet student ili nastavnik aplicira i obilježiti veliko slovo „s“ za studente aplikante ili „n“ za nastavnike. Potrebne formulare treba preuzeti sa web stranice univerziteta na koji se prijavljujete ili klikom na željeni univerzitet u gornjoj tabeli, čime su vam za neke univerzitete dostupni formulari i instrukcije.

Svi kandidati dostavljaju dokumente (popunjene na engleskom jeziku) Uredu za međunarodnu saradnju. U slučaju da je partnerski univerzitet omogućio on-line apliciranje, kandidati trebaju e-mailom obavijestiti Ured za međunarodnu saradnju da su poslali prijavu (radi evidentiranja prijava).

Dokumenti koje dostavljaju studenti:

 • „Candidate Student Application Form“ u obliku propisanom za pojedini univerzitet,
 • „Student Information Form“ (za univerzitet koji to traži),
 • transkript ocjena na engleskom/turskom jeziku,
 • certifikat o znanju jezika (engleski ili turski) nivoa B1 ili koji traži univerzitet na koji se aplicira.

Dokumenti koje dostavlja akademsko osoblje:

 • „Academic Staff Information Form“ u obliku propisanom za pojedini univerzitet,
 • Academic Staff Mobility Programme,
 • CV,
 • lista objavljenih radova i projekata,
 • certifikat o znanju jezika (engleski ili turski).

Svi dokumenti mogu se naći na web stranici univerziteta na koji se aplicira. Aplikacije se ne smiju popunjavati rukom i obavezno moraju imati sliku i potpis. U suprotnom, neće biti uzete u razmatranje.

Korisne napomene

a) Studenti

Na turskim univerzitetima nastava se odvija uglavnom na turskom jeziku. Studenti prethodno trebaju provjeriti da li za pojedine oblasti na koje se žele prijaviti postoji nastava na engleskom jeziku ili postoji mogućnost instruktivne nastave na engleskom za strane studente na univerzitetu na koji žele aplicirati. Poželjno je da se informiraju i o programu za semestar za koji se prijavljuju, jer zbog razlika u kurikulumu mogu imati probleme prilikom usaglašavanja protokola o učenju. Turski univerziteti prihvataju i potvrde o znanju jezika ako je ispit položen na matičnom univerzitetu koji je izdao potvrdu.

Važna napomena: svi zainteresirani kandidati prethodno trebaju provjeriti na kojem fakultetu/odsjeku se izučava njihova materija, jer se program na fakultetima u Turskoj u nekim slučajevima razlikuje od onog u BiH.

Studenti se prijavljuju na jedan ili dva semestra i dobijaju stipendiju za period od 4 ili 8 mjeseci. O vlastitom trošku imaju mogućnost da produže boravak i na drugi semestar i završe akademsku godinu u slučaju da dobiju stipendiju samo za jedan semestar. Dužina boravka je predviđena u aneksima protokola koji je sa turskim univerzitetom partnerom potpisao Univerzitet u Sarajevu, a podaci se nalaze na web stranici uz listu potpisanih protokola pod terminom „kvote“.

Studenti mogu samo jednom tokom sva tri ciklusa studiranja koristiti stipendiju programa „Mevlana“. Minimalan prosjek ocjena studenta za I ciklus studija je 2,50/4.00 GPA, za II i III ciklus 3,00/4,00 GPA prema turskoj klasifikaciji. Stoga studenti prethodno trebaju provjeriti da li njihov dosadašnji prosjek ocjena odgovara traženim kriterijima.

b) Akademsko osoblje

Akademsko osoblje treba pored aplikacija dostaviti CV i listu objavljenih radova, listu projekata koji su u toku, održanih kurseva i seminara, te certifikat o znanju engleskog ili turskog jezika (nivo B1) ukoliko univerzitet domaćin nema drugačije zahtjeve.

Akademsko osoblje prijavljuje se na period od minimalno dvije sedmice (12 sati predavanja) do maksimalno tri mjeseca. S obzirom da je nastava uglavnom na turskom jeziku, prije slanja aplikacije potrebno je kontaktirati ured programa „Mevlana“ i provjeriti da li se na željenom odsjeku može držati i nastava na engleskom jeziku.

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini