Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 15.02.2018.

Rok za prijavu: Petak, 23.02.2018.

Izvor: Bosnia Bank International

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bosna Bank International - Fond Sheikh Saleh KamelAdresa:Trg djece Sarajeva 1, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 (0)33 27 51 98Fax:+387 (0)33 27 51 78Email:info@bbi.baURL:www.bbibanka.com.ba

Konkurs Bosna Bank International za dodjelu stipendija za akademsku 2017/18. godinu za studente završnih godina dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini

Konkurs je istekao!

Na osnovu Sporazuma od 13.12.2017. godine o podržavanju edukacije mladih, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC), raspisuje


K O N K U R S
ZA DODJELU 10 STIPENDIJA ZA 2017./2018. GODINU
za studente završnih godina dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini


Pravo na konkurs imaju redovni student, državljani Bosne i Hercegovine, na završnoj godini fakulteta, odnosno dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 10 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od EUR 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana obja- vljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti putem pošte konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije za studente završnih godina dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini” slijedeće dokumente:

 1. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jed- nog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
 2. Kopija rodnog lista;
 3. Kopija uvjerenja o državljanstvu;
 4. CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
 5. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog studenta na završnoj god- ini dodiplomskog studija;
 6. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh na fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene akademske godine);
 7. Odgovarajući dokument ukoliko u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50% kao i odgovarajući dokument ukoliko je student povratnik;
 8. Kućnu listu;
 9. Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavan- je ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
 10. Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim an- gažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
 11. Izjavu da aplikant nije korisnik - primalac niti jedne druge stipendije.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu kako slijedi:

Bosna Bank International
Trg djece Sarajeva bb
71000 Sarajevo


Napomena: “Konkurs za stipendije za studente završnih godina dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini”

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da je student završne godine dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini), neće biti primane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti povratnici, studenti iz porodica šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do petka, 23.02.2018. godine.

BBI zadržava dokumentaciju za učenike/studente dobitnike stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključu- jući pravo BBI da istu uništi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a:
info@bbi.ba.

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini