Petak, 28. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 08.12.2010.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.12.2010.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija HastorAdresa:Bulevar Meše Selimovića 16, 7100 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 77 48 23Email:fondacija@hastor.baURL:www.fondacijahastor.ba

Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija u šk. 2010/11.

Konkurs je istekao!

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu 40 stipendija za redovne studente, upisane prvi put, u školskoj 2010/2011. godini.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web stranici Fondacije Hastor (www.hastor.ba).

Krajnji rok za apliciranje je 15.12.2010. godine do 16,00 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

- državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
- redovno upisani studenti/kinje druge i treće godine dodiplomskog studija u školskoj 2010/2011 godini;
- ne prima stipendiju ili drugu novčanu pomoć za studiranje od neke druge institucije;
- ostvarena prosječna mjesečna primanja za posljednja tri mjeseca po članu domaćinstva
   iznose do 100 KM.

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviti će se interviju. Na interviju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

- ličnu/osobnu iskaznicu
- index
- kućnu listu
- potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi
  (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok,
   kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg
   dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu) za nezaposlene članove porodičnog
   domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije - biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- rodni list
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju
- kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
- potvrda o redovnom studiranju
- potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine

APLIKACIJE SA NETAČNIM I NEPOTPUNIM PODACIMA ĆE AUTOMATSKI BITI ELIMINISANE, A KANDIDAT/KINJA GUBI MOGUĆNOST KONKURISANJA NA BILO KOJE KONKURSE U OKVIRU FONDACIJE HASTOR.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na fondacija@hastor.ba.

Izvor: www.hastor.ba
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.03.2020. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Općine Busovača za dodjelu stipendije redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 19 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini