Srijeda, 25. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Subota, 21.05.2011.

Rok za prijavu: Srijeda, 08.06.2011.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USKAdresa:Ulica Alije Đerzeleza broj 6, 77000 BihaćTelefon:+387 (037) 222 770Telefon:+387 (037) 223 154Fax:+387 (037) 222 770Email:obrazovanje@vladausk.baURL:www.vladausk.ba

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2010/2011. godini Unsko-Sanskog kantona

Konkurs je istekao!

Na osnovu Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija i subvencioniranju smještaja i ishrane u studentskim domovima redovnih studenata s područja Unsko-sanskog kantona, državljana Bosne i Hercegovine broj: 10-02-6522-1/08. od 25.06.2008. godine, (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 6/08.). Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima/studenticama u akademskoj 2010/2011. godini

 

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija studentima/studenticama koji se prvi put upisuju na visokoškolsku ustanovu i svim redovnim studentima čije je prebivalište Unsko-sanski kanton.

 

II

Uz zahtjev, studenti/studentice koji/koje prvi put konkuriraju, obavezni/obavezne su dostaviti:

  1. potvrdu da su prvi put upisali/upisale godinu studija

  2. studenti/studentice prve godine ovjerenu kopije svjedodžbi svih razreda i diplome

  3. učenik/učenica generacije ovjerenu kopiju potvrde o proglašenju učenika/učenice generacije

  4. studenti/studentice starijih godina uvjerenje o prosjeku ocjena

  5. potvrdu o pripadnosti kategorijama šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, RVI, civilnih žrtava rata

  6. rješenje nadležnog centra za socijalni rad o primanju socijalne pomoći

  7. dokaz da su djeca bez roditeljskog staranja

  8. potvrdu o mjestu prebivališta

 

III

Studenti/studentice koji/koje imaju potpisane ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta dužni/dužne su na raspisani konkurs dostaviti samo potvrdu da su redovno upisali/upisale narednu godinu studija.

IV

Studenti/studentice kojima Vlada Unsko-sanskog kantona subvencionira troškove ishrane i smještaja u studentskim domovima, nemaju pravo na dodjelu stipendije.

Student/studentica koji/koja je korisnik/korisnica stipendije drugog lica ili koristi stipendiju iz budžeta Unsko-sanskog kantona, ne može biti korisnik/korisnica stipendije ovog Ministarstva.

V

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Dokumente slati na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ulica Alije Đerzeleza broj 6

77000 Bihać

 Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne podliježe povratu.


Napomena: Detaljan konkurs pogledati u prilogu!
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini