Subota, 26. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 29.10.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 18.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike SrpskeAdresa:Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaURL:www.vladars.net

Javni konkurs Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske za dodjelu 19 stipendija studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske za 2020. g

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 16. Zakona o studentskom standardu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav (1) tačka 2)  Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 99/18), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisuje


JAVNI KONKURS
za dodjelu 19 stipendija studentima visokoškolskih ustanova
(kategorija: studenti prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske)


I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2020. godinu, za kategoriju studenata prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama, redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske i redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH na studijskom programu sa Liste studijskih programa za 2020. godinu u skladu sa članom 7. stav (1) tačka 2) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija.
 
Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2019. godinu, izrazito nerazvijene opštine su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići. 

II
 

Opšti uslovi za dodjelu stipendija
 
Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, u opštinama iz tačke I ovog konkursa i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
  1.  da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
  2. da su studenti prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji Republike, odnosno prvog ciklusa studija sa Liste studijskih programa za 2020. godinu na studijskom programu veterinarstvo, na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH,
  3. da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija,
  4. da nisu obnavljali nijednu godinu studija,
  5. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja u 2020. godini i
  6. da studenti na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina koji ne mogu biti stariji od 28 godina života na prvom ciklusu studija. 


III
 

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
  1. da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 i više,
  2. da imaju prebivalište u izrazito nerazvijenim opštinama u Republici Srpskoj,
  3. da će nakon završetka studija ponuditi svoj radni angažman na području izrazito nerazvijenih opština, najmanje onoliko vremena koliko su dobijali stipendiju.


IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:
 
1) uspjeh u prethodnim studijskim godinama,
2) upisana godina studija i
3) socijalni status. 


V

Apsolventi ne ostvaruju pravo na dodjelu stipendije.


VI

Obrazac prijave (PRILOG 2) i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.


VII

Uz uredno popunjen obrazac prijave (PRILOG 2) i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6) iz tačke VI ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: 
1) uvjerenje o državljanstvu,
2) uvjerenje o prebivalištu,
3) ovjerenu kopiju prve stranice indeksa,
4) potvrdu o statusu redovnog studenta,
5) uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom,
6) potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
7) potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija
    (samo za studente koji  ispunjavaju ovaj uslov),
8) ovjerenu izjavu studenta da ne prima stipendiju iz drugih javnih
    izvora stipendiranja (PRILOG 6),
9) ovjerenu kućnu listu,
10) potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju,
      a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih, 
11) potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji
     nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje,
12) uvjerenje nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski
      obveznici po osnovu primanja, za roditelje koji su nezaposleni, a ne nalaze
      se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje, 
13) posljednju platnu listu zaposlenih članova domaćinstva/posljednji ček od penzije
14) izvod iz matične knjige umrlih za studente bez jednog ili oba roditelja i
15) foto-kopiju tekućeg računa studenta.
 

VIII

Dokumenti iz tačke VII podtački 1) i 2) ovog Konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti iz podtački 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) i 12)  ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.


IX

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka  u Republici Srpskoj u domaćoj valuti.


X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu: „Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Odjeljenje za studentski standard, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom ''Javni konkurs za studentske stipendije-studenti sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske''. 
 
Neblagovremene prijave se ne razmatraju.
 

XI

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Euroblic“ kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net


XII

Javni konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Euroblic“.


XIII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija. 


IV

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2020. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.n 
 
MINISTAR 
mr Srđan Rajčević

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 7 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu