Subota, 26. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 29.10.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 18.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike SrpskeAdresa:Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaURL:www.vladars.net

Javni konkurs Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS za dodjelu 15 stipendija studentima sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica za 2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 16. Zakona o studentskom standardu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav (1) tačka 5) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 99/18), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisuje


JAVNI KONKURS
za dodjelu 15 stipendija studentima visokoškolskih ustanova
(kategorija: studenti sa invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica) 


I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2020. godinu, za kategoriju studenata sa invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH na studijskom programu sa Liste studijskih programa za 2020. godinu u skladu sa članom 7. stav (1) tačka 2) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija. 

II
 

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da su studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji Republike, odnosno prvog ciklusa studija sa Liste studijskih programa za 2020. godinu na studijskom programu veterinarstvo, na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH,
 3. da su studenti druge godine ili viših godina studija na prvom ciklusu studija, odnosno studenti na drugom i trećem ciklusu studija,
 4. da ne mogu biti stariji od 35 godina života.


III
 

Posebni uslov za dodjelu stipendija
Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog Konkursa studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:
 • da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za dodjelu stipendije.


IV

Apsolventi ne ostvaruju pravo na dodjelu stipendije.


V

Obrazac prijave (PRILOG 5) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.


VI

Uz uredno popunjen obrazac prijave (PRILOG 5) iz tačke V ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: 
 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. uvjerenje o prebivalištu,
 3. ovjerenu kopiju prve stranice indeksa,
 4. potvrdu o statusu redovnog studenta,
 5. uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom  ocjenom studiranja za studente prvog ciklusa studija,
 6. uvjerenje o položenim ispitima sa prvog, drugog, odnosno trećeg ciklusa studija sa prosječnom  ocjenom za studente drugog i trećeg ciklusa studija,
 7. potvrdu da student nije obnavljao upisanu godinu studija,
 8. rješenje nadležnog centra za socijalni rad o pravu na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i
 9. foto-kopiju tekućeg računa studenta.


VII

Dokumenti iz tačke VI podtačke 1), 2) i 8) ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti iz podtačke 3), 4), 5), 6) i 7) ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.
 

VIII

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj u domaćoj valuti.


IX

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu: „Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Odjeljenje za studentski standard, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom  ''Javni konkurs za studentske stipendije - studenti s invaliditetom''. 
 
Neblagovremene prijave se ne razmatraju.


X

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Euroblic“ kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net
 

XI

Javni konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Euroblic“


XII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija. 


XIII

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2020. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net
 
MINISTAR 
mr Srđan Rajčević

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 7 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu