Subota, 26. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 29.10.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 18.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike SrpskeAdresa:Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaURL:www.vladars.net

Javni konkurs Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS za dodjelu 70 stipendija studentima studija u inostranstvu prvog, drugog i trećeg ciklusa za 2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 16. Zakona o studentskom standardu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav (1) tačka 3)  Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 99/18), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisuje


JAVNI KONKURS
za dodjelu 70 stipendija studentima visokoškolskih ustanova
(kategorija: studenti studija u inostranstvu prvog, drugog i trećeg ciklusa) 


I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2019. godinu za kategoriju studenata studija u inostranstvu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, na studijskim programima koji se ne izvode u Republici Srpskoj, utvrđenim Listom studijskih programa u skladu sa članom 8. stav (3) tačka 4) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija i studentima od prve godine studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća, u skladu sa članom 6. stav (4) i stav (5) pomenutog pravilnika, i to: 
 1. 25 stipendija za studente prvog ciklusa studija,
 2. 15 stipendija za studente drugog ciklusa studija i
 3. 30 stipendija za studente trećeg ciklusa studija. 


II
 

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju redovni studenti  visokoškolskih ustanova prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u inostranstvu, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da su studenti na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija, odnosno studenti na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu na drugom i trećem ciklusu studija,
 3. da su studenti od prve godine prvog ciklusa studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća,
 4. da nisu obnavljali nijednu godinu studija,
 5. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i
 6. da studenti na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života, na drugom ciklusu studija od 28 godina života, a na trećem ciklusu studija od 32 godine života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina koji ne mogu biti stariji od 28 godina života na prvom ciklusu studija, na drugom ciklusu od 30 godina života, a na trećem ciklusu od 34 godine života.


III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu:
 
Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
 1. da na prvom ciklusu studija imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 9,00 i više, izuzev studenata prve godine studija  koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća,
 2. da na drugom ciklusu studija, u ukupnom prethodnom visokom obrazovanju imaju prosječnu ocjenu 9,00 i više,
 3. da na trećem ciklusu studija, u ukupnom prethodnom visokom obrazovanju imaju prosječnu ocjenu 9,00 i više,
 4. a) da studenti I ciklusa studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu studiraju sljedeće studijske programe: veterinarska medicina, molekularna biologija i fiziologija, meteorologija, japanski jezik književnost i kultura, savjetovanje o prehrani-dijetetika i biomedicinsko inženjerstvo.
  b) da studenti prve godine  I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća, studiraju sljedeće studijske programe: Matematika, Informatika i  Fizika.
  v) da studenti od druge godine I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća, a ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa i studiraju sljedeće studijske programe: Matematika, Informatika i  Fizika.
 5. da studenti II ciklusa studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu studiraju sljedeće studijske programe: meteorologija, istorija umjetnosti, integrisani dizajn proizvoda ili industrijski dizajn, teorijska matematika i primjena, nauka o lijekovima - analiza zdravstvenih proizvoda kvaliteta i metodologija, međunarodno trgovinsko pravo, automatsko upravljanje, inženjering hrane, biomedicinsko inženjerstvo i medicinska fizika.
 6. da studenti III ciklusa studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu studiraju sljedeće studijske programe: veterinarska medicina, biologija, fizika, istorija, geodezija, geologija, pravo, mašinsko inženjerstvo, hemija, industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment, psihološka statistika, statistika, meteorologija i biotehnologija.
 7. da će nakon završetka studija ponuditi svoj radni angažman na području Republike Srpske, najmanje onoliko vremena koliko su dobijali stipendiju. 


IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:
 1. uspjeh u prethodnim studijskim godinama, osim studenata prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća i
 2. upisana godina studija, osim na drugom i trećem ciklusu studija i studenata prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća


V

Apsolventi ne ostvaruju pravo na dodjelu stipendije.


VI

Obrazac prijave (PRILOG 3) i (prijava za studente učesnike međunarodnih olimpijada-PRILOG 7), obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.


VII

Uz uredno popunjen obrazac prijave (PRILOG 3), odnosno (prijava za studente učesnike međunarodnih olimpijada-PRILOG 7) i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6) iz tačke VI ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: 
 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. uvjerenje o prebivalištu,
 3. ovjerenu kopiju prve stranice indeksa/kartice,
 4. potvrdu o statusu redovnog studenta,
 5. uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom za studente prvog ciklusa studija, osim studenata prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća,
 6. uvjerenje o položenim ispitima sa prvog, drugog, odnosno trećeg ciklusa studija sa prosječnom  ocjenom za studente drugog i trećeg ciklusa studija,
 7. potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
 8. potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente I ciklusa studija koji  ispunjavaju ovaj uslov),
 9. ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6),
 10. ovjerenu kopiju dokumenta kojim se potvrđuje osvajanje jednog od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama i
 11. foto-kopiju tekućeg računa studenta. 


VIII

Dokumenti iz tačke VII podtački 1) i 2) ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti iz podtački 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) i 10) ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.
Uvjerenje o položenim ispitima sa  prethodnog ciklusa studija koje dostavljaju studenti drugog i trećeg ciklusa studija može biti starije od dana objavljivanja konkursa.


IX

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka  u Republici Srpskoj u domaćoj valuti.
Za dokumente  iz  tačke VII ovog konkursa koji su na stranom jeziku, podnosilac prijave obavezan je dostaviti prevod od ovlašćenog sudskog tumača.


X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Odjeljenje za studentski standard, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom  ''Javni konkurs za studentske stipendije - studenti studija u inostranstvu''.
 
Neblagovremene prijave se ne razmatraju.
 

XI

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu ''Euroblic'' kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net


XII

Javni konkurs ostaje otvoren  20 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Euroblic''.


XIII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.
 

XIV

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2020. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net. 
 
MINISTAR 
mr Srđan Rajčević

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 7 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu