Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 19.03.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 02.05.2019.

Izvor: Vlada Republike Srpske

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike SrpskeAdresa:Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaURL:www.vladars.net

Javni konkurs Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 136 stav 3 tačka d) Zakona o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18), člana 4 stav 1) Pravilnika o sufinansiranju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 25/15), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisuje


JAVNI KONKURS
za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja


1.

Raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2018/19 godinu za:
 1. odlazak redovnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa javnih visokoškolskih ustanova (u daljem tekstu: VŠU) iz Republike Srpske radi studiranja na VŠU u inostranstvu, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse u inostranstvu;
 2. odlazak akademskog osoblja sa javnih VŠU iz Republike Srpske u inostranstvo radi obrazovnog i/ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na VŠU i/ili naučno-istraživačke, odnosno kulturno-umjetničke ustanove u inostranstvu;
 3. dolazak studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa akreditovanih VŠU iz inostranstva radi studiranja na javnim VŠU u Republici Srpskoj, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse na javnim VŠU i/ili naučno-istraživačkim ustanovama, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj i
 4. dolazak akademskog osoblja sa akreditovanih VŠU iz inostranstva radi obrazovnog i/ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na javnim VŠU i/ili naučno-istraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.
 

2.

 1. Pod studiranjem, u smislu tačke 1 podtačka 1) i 3) podrazumijeva se studiranje koje ne može biti kraće od jednog semestra niti duže od jedne akademske godine, nakon čega se student vraća u matičnu visokoškolsku ustanovu i dovršava upisani studijski program,
 2. Studenti iz tačke 2 podtačka 1) koji obavljaju razmjenu radi studiranja, treba da ostvare najmanje tri ECTS boda za svaki mjesec proveden u razmjeni,
 3. Pod stručnom studentskom praksom iz tačke 2 podtačka 1) podrazumijeva se stručna praksa studenata koja ne može biti kraća od 30 dana niti duža od šest mjeseci,
 4. Razmjena akademskog osoblja iz tačke 1 podtačka 2) i 4) ne može trajati kraće od 15 dana niti duže od jedne akademske godine, nakon čega se nastavnik, odnosno saradnik vraća u matičnu visokoškolsku ustanovu,
 5. Akademsko osoblje iz tačke 2 podtačka 4) koje obavlja razmjenu radi obrazovnog rada, obavezno je da održi najmanje šest časova nastave tokom svake sedmice boravka.
 

OPŠTI USLOVI ZA SUFINANSIRANjE

 
Za sufinansiranje međunarodne razmjene iz tačke 1 podtačka 1) i 2) može konkurisati kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:
 1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
 2. da ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
 3. da ima status redovnog studenta i najmanje 60 ECTS bodova (za studente),
 4. da nije obnavljao nijednu godinu studija više od jednog puta, izuzev u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godinu dana života, održavanja trudnoće i u drugim opravdanim slučajevima (za studente),
 5. da je stalno zaposlen na javnoj VŠU najmanje tri godine (za akademsko osoblje),
 6. saglasnost matične VŠU za odlazak u međunarodnu razmjenu,
 7. pozivno pismo od prihvatne VŠU i/ili naučno-istraživačke ustanove, odnosno kulturno-umjetničke ustanove.

Za sufinansiranje međunarodne razmjene iz tačke 1 podtačka 3) i 4) može konkurisati kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:
 1.  da nije državljanin Republike Srpske i BiH,
 2. da ima status redovnog studenta i najmanje 60 ECTS bodova (za studente),
 3. da nije obnavljao nijednu godinu studija više od jednog puta, izuzev u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godinu dana života, održavanja trudnoće i u drugim opravdanim slučajevima (za studente),
 4. saglasnost matične VŠU i/ili naučno-istraživačke ustanove, odnosno kulturno-umjetničke ustanove za dolazak u međunarodnu razmjenu,
 5. pozivno pismo od prihvatne VŠU i/ili naučno-istraživačke ustanove, odnosno kulturno-umjetničke ustanove.


POTREBNA DOKUMENTA

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu (Prilog broj 1 i Prilog broj 2) kao i tabele finansijske podrške mobilnosti (prilog broj 3 i 4) koji kandidat može preuzeti sa portala Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net.
 
Uz uredno popunjen obrazac prijave iz Priloga broj 1, podnosioci (studenti i akademsko osoblje koji odlaze u razmjenu) su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Uvjerenje o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija pasoša,
 4. Europass CV, https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
 5. Motivaciono pismo,
 6. Pismo preporuke sa kontakt podacima osobe koja daje preporuku,
 7. Ugovor o učenju/praksi - dokument o razmjeni koji potpisuju institucija slanja, institucija prijema i student, a na osnovu koga se vrši priznavanje (za studente),
 8. Plan nastave/istraživanja/obuke kojim se utvrđuju obaveze kandidata u razmjeni, a koji potpisuju institucije prijema, slanja i kandidat (za akademsko osoblje),
 9. Pozivno pismo od prihvatne VŠU i/ili naučno-istraživačke ustanove, odnosno kulturno-umjetničke ustanove,
 10. Uvjerenje o zaposlenju - Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi, te da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (za akademsko osoblje),
 11. Saglasnost rektora/dekana za odsustvo kandidata sa visokoškolske ustanove/radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti,
 12. Potvrda o poznavanju engleskog jezika/jezika zemlje u koju kandidat odlazi u razmjenu,
 13. Potvrda o statusu redovnog studenta (za studente),
 14. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom za prvi, drugi i treći ciklus studija,
 15. Potvrda da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija više od jednog puta (za studente),
 16. Diploma o završenom ciklusu studija,
 17. Foto-kopija tekućeg računa sa računom banke kod koje je tekući račun otvoren.
 
Dokumenti pod brojevima 1, 2, 7, 8 i 9 ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti pod brojevima 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 i 15 ne smiju biti stariji od datuma objavljivanja ovog konkursa.
 
Uz uredno popunjen obrazac prijave iz Priloga broj 2), podnosioci (studenti i akademsko osoblje koji dolaze u razmjenu) su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Ovjerena kopija pasoša,
 3. Europass CV, https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
 4. Motivaciono pismo,
 5. Pismo preporuke sa kontakt podacima osobe koja daje preporuku,
 6. Ugovor o učenju/praksi - dokument o razmjeni koji potpisuju institucija slanja, institucija prijema i student, a na osnovu koga se vrši priznavanje (za studente),
 7. Plan nastave/istraživanja/obuke kojim se utvrđuju obaveze kandidata u razmjeni, a koji potpisuju institucije prijema, slanja i kandidat (za akademsko osoblje),
 8. Pozivno pismo od prihvatne VŠU i/ili naučno-istraživačke ustanove, odnosno kulturno-umjetničke ustanove,
 9. Uvjerenje o zaposlenju - Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi, te da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (za akademsko osoblje),
 10. Potvrda o poznavanju jednog od jezika konstitutivnih naroda/jezika na kojem se izvodi nastava na studijskom programu za kandidate koji dolaze u razmjenu,
 11. Potvrda o statusu studenta (za studente),
 12. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom za prvi, drugi i treći ciklus studija,
 13. Potvrda da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija više od jednog puta (za studente),
 14. Diploma o završenom ciklusu studija,
 15. Foto-kopija tekućeg računa sa računom banke kod koje je tekući račun otvoren.
Dokumenti pod brojevima 1, 2, 6, 7 i 8 ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti pod brojevima 4, 5, 9, 11 i 12 ne smiju biti stariji od datuma objavljivanja ovog konkursa.

Postupak dodjele sredstava za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja, iznosi za sufinansiranje, kriterijumi za utvrđivanje rang-lista i ostalo propisani su Pravilnikom o sufinansiranju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja koji možete pogledati na ovom LINKU, tj. na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, pravni i administrativni okvir, akti, pravilnici sektor visokog obrazovanja: www.vladars.net.

Podnosioci prijava trebaju imati otvoren tekući račun, u domaćoj (KM) valuti, na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske
Resor za visoko obrazovanje
''Javni konkurs za međunarodnu razmjenu studenata i akademskog osoblja'' Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
 
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu ''Nezavisne novine'' kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net

Javni konkurs ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Nezavisne novine''.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
 
Rang-lista kandidata će biti objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net.

MINISTAR
mr Srđan Rajčević
 

KONKURSI