Četvrtak, 28. Januar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 31.12.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 25.01.2021.

Izvor: Fond Dr Milan Jelić

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond Dr Milan JelićAdresa:Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)51 33 89 15 Fax:+387 (0)51 33 88 56Email:[email protected]URL:www.fondacijamilanjelic.org

Javni Konkurs za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), člana 15. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/20), tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjednika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2020/2021. akademsku godinu, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima
u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u
inostranstvu u akademskoj 2020/2021. godini


I Predmet

        Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2020/2021. godinu, i to:     

a) studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini - ukupno 75 (sedamdeset pet) stipendija u mjesečnom iznosu od 400,00 (četiri stotine)KM i to:

- 16 stipendija studentima tehničkih nauka,

- 14 stipendija studentima prirodnih nauka,

- 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,

- 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,

- 10 stipendija studentima društvenih nauka,

- 6 stipendija studentima humanističkih nauka i

- 5 stipendija studentima umjetnosti.

b) studentima I ciklusa studija na univerzitetima u inostranstvu - ukupno 45 (četrdeset pet) stipendija u mjesečnom iznosu od 500,00 (petstotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, i 800,00 (slovima:osam stotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu i to:

- 12 stipendija studentima tehničkih nauka,

- 10 stipendija studentima prirodnih nauka,

- 8 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,

- 8 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,

- 4 stipendije studentima društvenih nauka,

- 2 stipendije studentima humanističkih nauka i

- 1 stipendija studentima umjetnosti.

 

II Opšti uslovi

       Student može konkurisati za dodjelu stipendije ako:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) je redovan student jednog od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanovama u inostranstvu,

3) u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu,

4) nije stariji od 24 godine života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, na dan objavljivanja javnog konkursa za dodjelu stipendija, respektivno,

5) je ostvario prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini,

6) je ostvario prosječnu ocjenu veću od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili Shanghai Ranking i ostvario prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00),

7) prvi put upisuje godinu studija za koju konkuriše za dodjelu stipendija,

8) studira na univerzitetu na kojem ima mogućnost izvođenja drugog i trećeg ciklusa studija visokog obrazovanja,

 9) studira na visokoškolskoj ustanovi na kojoj ima mogućnost izvođenja drugog i trećeg ciklusa studija visokog obrazovanja.

 

III Kriterijumi

     (1) Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

1)  ostvareni rezultati u nauci i umjestnosti,

2) rang visokoškolske ustanove na  Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili  Shanghai Ranking,

3) prosječna ocjena studenta,

4) godina studija,

5) položeni ispiti iz prethodne akademske godine.

    (2) Ukupan broj bodova određuje mjesto na rang listi.

 

IV Potrebna dokumentacija

     Dokazi o ispunjavanju opštih uslova Konkursa su :

1)  uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2)  potvrda o statusu redovnog studenta akademskih studija tj. da student prvi put upisuje godinu studija za koju konkuriše za dodjelu stipendija, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na I ciklusu studija,

3)  potvrda nadležne visokoškolske ustanove na kojoj student trenutno pohađa I ciklus studija o visini ostvarene prosječne ocjene,  s napomenom da je student položio sve ispite iz prethodne godine (samo za studente koji ispunjavaju uslove), kao i predviđen rok trajanja studijskog programa.

     Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za studente prvog ciklusa akademskih studija pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

     Dokaze o ispunjenosti uslova koji se pribavljaju sa univerziteta u Republici Srpskoj pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

     Dokaze o ispunjenosti uslova koji se pribavljaju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu dostavljaju studenti u elektronskoj formi putem aplikacije.

     Dokaze o ispunjavanju uslova o ostvarenim rezultatima u nauci i umjetnosti u skladu sa kriterijumima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu studenti dostavljaju u elektronskoj formi putem aplikacije.

 

V Rok i uslovi za prikupljanje dokumentacije

      Dokazi o ispunjavanju uslova koji se pribavljaju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana objave konkursa.

      Uz dokaze koji se dostavljaju na stranom jeziku dostavlja se ovjeren prevod dokumenta na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj.

       Studenti koji ostvare pravo na stipendiju, prije potpisivanja ugovora  dostavljaju dokaze o ispunjavanju uslova u orginalu, osim onih dokumenata koje Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

 

VI Način i rok podnošenja prijave

Rok za prijavu je 25 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se podnosi elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na internet stranici Ministarstva i Fonda.

Link za prijavu na konkurs: https://eprijava.vladars.net/

Konkurs je otvoren do 25.01.2021.godine.

 

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu

Korisnička dokumentacija

 

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj HKD Napredak za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije

Rok za prijavu: 04.02.2021. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/21. godini

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2021. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2020/21. godinu