Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 20.02.2019.

Rok za prijavu: Petak, 08.03.2019.

Izvor: Općina Posušje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina PosušjeAdresa:Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje, BiHTelefon:039/681 035Fax:039/681 041Email:[email protected]URL:www.opcina-posusje.ba

Javni natječaj Općine Posušje za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja
općine Posušje za 2018/19. godinu

 

1. U akademskoj 2018/19 godini, (od 1. listopada 2018. do 31. srpnja 2019.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 (stotinu) KM mjesečno.
 
2. Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.
 
Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

3. Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
a) potvrdu o prebivalištu 
b) rodni list
c) potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku,
    s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
d) potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
e) student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz
   o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
f) student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku
   bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno
   potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
g) student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
h) student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za
    zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
i) student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili
   su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole,
   a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
j) student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
k) student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
l) ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

4. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. Kriteriji za dodjelu stipendija
a) uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
b) studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika / elektrotehnika i
    informacijska tehnologija, strojarstvo, računarstvo, arhitektura / arhitektura i
    urbanizam, građevina, kemijsko inženjerstvo, grafička tehnologija,
    medicina i logopedija)
c) završena godina fakulteta 
d) teška bolest ili invalidnost studenta 
e) teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta 
f) studenti bez roditelja 
g) nezaposlenost roditelja 
h) ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca 
i) studenti – djeca razvojačenih branitelja
 
Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.
Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.
 
6. Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

7. Natječaj ostaje otvoren do 08.03.2019. godine. 
 
8. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
9. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba.
 
Općinski načelnik
Branko Bago
 

KONKURSI