Subota, 26. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 22.10.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 07.11.2019.

Izvor: Općina Posušje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina PosušjeAdresa:Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje, BiHTelefon:039/681 035Fax:039/681 041Email:[email protected]URL:www.opcina-posusje.ba

Javni natječaj Općine Posušje za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija
studentima s područja općine Posušje za 2019/20. godinu

 

 1. U akademskoj 2019/20 godini, (od 1. listopada 2019. do 31. srpnja 2020.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 (stotinu) KM mjesečno.
 2. Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.
  Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.
 3. Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
  a) potvrdu o prebivalištu
  b) rodni list
  c) potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
  d) potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
  e) student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
  f) student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
  g) student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
  h) student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
  i) student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
  j) student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
  k) student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
  l) ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija
 4. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 5. Kriteriji za dodjelu stipendija
  a) uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
  b) studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika / elektrotehnika i informacijska tehnologija, strojarstvo, računarstvo, arhitektura / arhitektura i urbanizam, građevina, kemijsko inženjerstvo, grafička tehnologija, medicina i logopedija)
  c) završena godina fakulteta
  d) teška bolest ili invalidnost studenta
  e) teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
  f) studenti bez roditelja
  g) nezaposlenost roditelja
  h) ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
  i) studenti – djeca razvojačenih branitelja
  Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.
  Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.
 6. Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.
 7. Natječaj ostaje otvoren do 07.11.2019. godine.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 8. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba.
Općinski načelnik
Branko Bago

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 7 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu