Petak, 18. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 26.04.2018.

Rok za prijavu: Petak, 11.05.2018.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina StolacAdresa:Ulica Kralja Tomislava b.b. Stolac HNŽ 88360 BiHTelefon:387 36 853101 Fax:387 36 853229 URL:www.stolac.gov.ba

Javni natječaj Općine Stolac za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2017./2018. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/18), Načelnik općine Stolac, raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac
u akademskoj 2017./2018. godini


 I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac, studentima visokoškolskih ustanova (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2017./2018. godinu.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Stolac
 • da su u statusu redovitog studenta
 • da nisu obnavljali godinu studija
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

III

Iznos stipendije, broj korisnika stipendije i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija. Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2017./2018. godini. 


IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac.

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;
 2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;
 3. Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz;
 4. Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju stipendiju navedenog Ministarstva;
 5. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
 6. Presliku prve stranice indeksa;
 7. Dokaze o otežanim uvjetima života:
  - dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog tijela ili smrtni list),
  - rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,
  - rješenje o utvrđivanju invalidnosti za roditelje,
  - potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su braća i sestre na redovitom školovanju.
 8. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:
  - potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.  

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči općine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom  - Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2017./2018. godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

VII

Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković, dipl. ing
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini