Četvrtak, 20. Juni 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 17.09.2018.

Rok za prijavu: Petak, 12.10.2018.

Izvor: Fondacija tuzlanske zajednice

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija tuzlanske zajednice - Fond PrometejAdresa:Pozorišna 13, 75000 Tuzla, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 35 36 28 30Email:prometej@fondacijatz.orgURL:www.fondacijatz.org

Javni poziv Fondacije tuzlanske zajednice - Fond Prometej za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!


Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.   
 
CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti. 
 
KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?
 
Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:
 • Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
 • Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
 • Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
 • Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?
 
Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi
definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:
 1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
 2. Ekonomski status kandidata/kinje (25 bodova)
 3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
 4. Motivaciono pismo (15 bodova)

IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA
 
Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potipisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800KM.
 
KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (u prilogu), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:
 • Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
 • Upiše tačne podatke o ostvarenom  uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
 • Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u  organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
 • U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
 • Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
 • Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).
Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH.  Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org
 
NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan. 
 
POZIV JE OTVOREN OD 17. SEPTEMBRA do 12. OKTOBRA 2018. GODINE.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini