Ponedjeljak, 28. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 25.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 20.12.2019.

Izvor: Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:3D-Projekt d.o.o. SarajevoAdresa:Pijačna br. 6, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaEmail:[email protected]URL:www.3dprojekt.ba

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!


Poziv za prijave za stipendije francuske vlade
Postdiplomski studij Master
(univerzitetska godina 2020/2021.)  

 
Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za studij nivoa Master studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo. 

Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na jednu godinu Mastera kao i troškove života putem mjesečne naknade (najduže tokom perioda od 10 mjeseci koji odgovara univerzitetskoj godini 2020./2021.), a također omogućava i brojne druge prednosti. 

Ko se može prijaviti? 

Kandidati koji ispunjavaju slijedeće uslove: 
 • Državljani su Bosne i Hercegovine
 • Neće navršiti 26 godina do 31. decembra 2019.
 • Završili su tri godine univerzitetskog studija (osnovni studij za upis na 1. godinu dvogodišnjeg Mastera) i završene 4 godine nakon mature – Master 1 za upis na 2. godinu Mastera (ili jednogodišnji Master)
Važno je imati dovoljan nivo jezika da bi se mogla pratiti predavanja iz programa Master (nivo B2 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, na francuskom ili na engleskom jeziku). 

Ukoliko se student prijavi za master gdje su predavanja na nekom drugom jeziku osim francuskog, i dobije stipendiju, taj student mora obavezno završiti intezivan kurs francuskog jezika, na licu mjesta ili prije odlaska, neophodan za minimalni nivo A1.     

Dokumenti za prijavu  

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
 • Obrazac sa podacima (popunjen na francuskom ili engleskom jeziku, posebno naglasivši nazive diploma i visokoškolskih ustanova gdje se žele prijaviti ; informacije na Campus France www.campusfrance.org)
 • Kopija bh. pasoša ili lične karte
 • Pismo motivacije (na francuskom ili engleskom jeziku)
  Pismo motivacije ima za cilj da sa jedne strane precizira interes studenta za studiranje u Francuskoj i, s druge strane, svrsishodnost odabira željenog studijskog programa s obzirom na profesionalni plan studenta.
 • Curriculum vitae (na francuskom ili engleskom jeziku)
 • Kopiju ocjena predmeta tokom dvije zadnje univerzitetske godine (na bosanskom) i prevod tih ocjena na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjereni prevod).
 • Kopija zadnje dobijene diplome i prevod diplome na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjeren prevod).
 • Ukoliko je potrebno, kopija potvrde o poznavanju jezika
Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do petka 20. decembra 2019. do 12.00 sati na slijedeću e-mail adresu : [email protected] 

Registracija prijave biće potvrđena mejlom u roku od 72 sata nakon prijema iste. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Kriteriji odabira 

Žiri koji odlučuje o dodjeli stipendija vodiće računa o više kriterija, a posebno o slijedećim : kvalitetan curriculum vitae, izvrsni univerzitetski rezultati, motivacija studenta, opravdanost odabrane teze (napomenuti u dosjeu željene vrste diplome Maste) i usklađivanje odabranog studija sa profesionalnim planom. 
Tokom selekcije, Ambasada može obaviti razgovore sa kandidatima.     

Rezultati 

Francuska ambasada će putem mejla obavijestiti kandidate o rezultatima najkasnije do kraja februara/početka marta 2020. Biće napravljene glavna i dodatna lista.    

Najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata, kandidati trebaju potvrditi svoj interes za stipendiju. Ona će postati efektivna nakon što francuska visokoškolska ustanova pismeno potvrdi prijem kandidata na studijski program Master do 15. jula 2020. (i pod uslovom da Ambasada prethodno potvrdi visinu troškova upisa na odabrani studij).   
Do kraja aprila 2020. kandidati će biti pozvani da učestvuju u pripremnom seminaru za odlazak.  

Konačna dodjela stipendije uslovljena je prijemom na neki program Mastera do 15. jula 2020 Nikakvo odlaganje stipendije za narednu univerzitetsku godinu neće biti moguće.  

Dodatne informacije 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 5 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu