Ponedjeljak, 28. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 06.06.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 15.07.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Jericho FondacijaAdresa:7170 Beatrice Drive, Suite B Kalamazoo, MI 49009Telefon:(269) 321-9418Email:[email protected]URL:www.jerichofoundation.org

Javni poziv Jericho Fondacije za dodjelu stipendija studentima I i II godine studija za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

For Students That Are Dedicated And Have A Dream Of A Better Future For Bosnia And Herzegovina - Za studente koji su posvećeni i imaju san o boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu
 
Become part of the Jericho family and succeed with higher education. Jericho scholarships cover tuition, books, transportation, living cost if required, training seminars and emotional support. *Scholarship amounts are based on individual need and subject to fund availability. Please read each question carefully and answer them thoroughly. Forms with blank or short answers will not be considered for admission into the program. - Postani dio Jericho porodice i uspij u visokom obrazovanju. Jericho stipendija proviđa školarinu, knjige, prevoz, troškove života ako je potrebno, seminare obuke i emocionalnu podršku.*Iznosi stipendija temelje se na individualnim potrebama i podložni su raspoloživosti sredstava. Molimo da pažljivo pročitate svako pitanje i odgovorite na njih potpuno. Obrasci sa praznim (neodgovorenim pitanjima) i kratkim odgovorima neće se uzeti u obzir za upis u program. 
 
REQUIREMENTS - ZAHTJEVI
  • Attend University in Bosnia and Herzegovina. Applicants must attend or plan on attending one of the following Universities: the University of Sarajevo, University of East Sarajevo, University of Zenica, University of Mostar, University “Džemal Bijedić, Unversity of Tuzla or the University of  Banja Luka. Request for support at other Universities will be denied. - Pohađati Univerzitet uBosni i Hercegovini. Kandidati moraju pohađati ili planirati da  pohađaju jedan od sljedećih Univerziteta: Univerzitet Sarajevo, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet Zenica, Sveučilište Mostar, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Univerzitet Tuzla ili Univerzitet Banja Luka. Zahtjev za podršku na drugim Univerzitetima će biti odbijen.
  • Be entering your 1st or 2nd year at the University, or be under the age of 21. - Polazite na 1. ili 2. godinu na Univerzitetu ili ste mlađi od 21 godine.
  • Scholarships are awarded based on financial need and academic performance. - Stipendije se dodjeljuju na osnovu financijskih potreba i akademskog uspjeha.
  • While all students are encouraged to apply; we prefer students in growing fields such as medical, information technology, engineering, or a similar field of study. - Dok su svi studenti ohrabreni da se prijave, preferiramo studente u rastučim područjima kao što su medicina, informacijska tehnologija, inženjering ili slično područje studija.
  • Academic expectation; Pass 70% of 30 ECTS (European Credit Transfer System) taken in each semester. - Akademska očekivanja: položiti 70% od ECTS (Evropski sistem prenosa bodova) uzetih u svakom semestru.
  • Attend our training Seminars. Our program centers around relationship development, leadership skills, and family. Because of this, our leadership training in May and September are mandatory. - Prisustvujte našim seminarima. Naš program je usmjeren na razvoju odnosa, vještine vođenja i porodici. Zbog toga je naš trening za vodstvo u maju i septembru obavezan. - Prisustvujte našim seminarima. Naš program je usmjeren na razvoju odnosa, vještine vođenja i porodici. Zbog toga je naš trening za vodstvo u maju i septembru obavezan.

APPLICATION PROCESS -  PROCES PRIJAVE
  • Submission deadline is 14 July 2019 - Rok za prijavu je 15.07.2019. There will be interviews held for students who are chosen to advance to the second round (Proof of academic achievement and family income will be required at interview stages). Scholarship recipients will be notified (by email) by August 9th if a scholarship has been awarded *Note: Due to a large number of applicants, we cannot personal. - Ova aplikacija MORA biti ispunjena na engleskom jeziku. - Neće vam se gledati gramatičke ili pravopisne greške. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s vašom prijavom ili  ako nas iz nekog razloga morate kontaktirati možete poslati e-mail na [email protected]
ly contact everyone. We will contact you if you are selected for an interview or if a scholarship has been awarded to you. If you do not hear from us, please consider applying again next year. **Dates are subject to change. - Održat će se intervjui za studente koji su ušli u drugi krug (dokazi o akademskom uspjehu i prihodima porodice bit će potrebni na intervjuu). Dobitnici stipendija bit će obavješteni (putem e-maila) do 16.08.2019. o dobitku stipendije. *Napomena: Zbog velikog broja aplikanata, ne možemo osobno kontaktirati sve. Kontaktirat ćemo vas ako ste izabrani za intervju ili ako ste dobili stipendiju. Ako ne čujete ništa od nas, razmislite o ponovnom prijavljivanju sljedeće godine. **Datumi su podložni promjenama.

IMPORTANT NOTES
  • This application MUST be completed in English. - You will not be judged for grammar or spelling mistakes. If you have any questions in regards to your application or if, for some reason, you need to contact us, you may email [email protected][Ova aplikacija MORA biti ispunjena na engleskom jeziku. - Neće vam se gledati gramatičke ili pravopisne greške. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s vašom prijavom ili  ako nas iz nekog razloga morate kontaktirati možete poslati e-mail na [email protected]
  • Completing your application - This is a very competitive scholarship program, make sure you take the time and effort to answer all questions thoroughly. - Završavanje vaše prijave - Ovo je vrlo konkurentan program stipendiranja, pobrinite se da uzmete vremena i truda da potpuno odgovorite na sva pitanja.

Prijave na konkurs za dodjelu stipendije podnose se online na slijedećem linku: a href="https://www.jerichofoundation.org/apply" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(61, 135, 191); text-decoration-line: none; background: none;">https://www.jerichofoundation.org/apply

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 5 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu