Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 15.06.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 22.06.2020.

Izvor: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona SarajevoAdresa:Reisa Džemaludina Čauševića 1 71 000 SarajevoTelefon:387 (0) 33 562-128Fax:387 (0) 33 562-218URL:www.portal.monks.ba

Javni poziv Ministarstva za obrazovanjem nauku i mlade KS za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo u školskoj 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/20 i 18/20) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima u prvom razredu srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, ministar za obrazovanje, nauku i mlade, raspisuje
 

JAVNI POZIV


ZA DODJELU STIPENDIJA ZA TALENTOVANE/NADARENE UČENIKE KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE U KANTONU SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI


Javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo u školskoj 2020/21. godini traje od dana objavljivanja do završetka Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.
 

Član 1.

(Izbor kandidata)

 1. Izbor kandidata za stipendiranje vrši se u skladu sa Odlukom o uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija talentovanim/nadarenim učenicima prvog razreda srednje škole na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj: 11/04-34-11299/20 od 8.6. 2020. godine.
 2. Proceduru i izbor kandidata provodi Komisija (predsjednik i dva člana) koju imenuje direktor srednje škole iz člana 4. ove odluke
 3. Komisija za svoj rad odgovara direktoru škole.
 4. Komisija je dužna razmotriti dokumentaciju upisanih učenika u roku od 15 dana od dana upisa učenika u I razred, utvrditi i objaviti preliminarnu listu stipendista.
 5. Preliminarna lista se objavljuje na ulaznim vratima škole i web stranici škole.
 6. Na preliminarnu listu kandidat može izjaviti prigovor u roku od 7 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
 7. Prigovor se podnosi direktoru škole koji je obavezan u roku od 3 dana donijeti odluku o istom, te utvrditi prijedlog konačne liste stipendista.
 8. Prijedlog konačne liste stipendista sa kopijom cjelokupne dokuumentacije, direktor škole odmah dostavlja Ministarstvu nakon okončanja postupka.
 9. Ministarstvo utvrđuje konačnu listu stipendista.

 

Član 2.

(Pravo na stipendiju)


Pravo na stipendiju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
  1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
  2. da su redovni učenici prvog razreda srednje škole u školskoj 2020/21. godini
 2. Posebni uvjeti:
  1. da imaju odličan uspjeh u prethodnim godinama obrazovanja:
  2. da su kao redovni učenici IX razred okončali osnovno obrazovanje školske 2019/20. godine,
  3. da su kao redovni učenici u toku prethodne godine imali primjerno vladanje
  4. da su osvajali nagrade na kantonalnim, federalnim ili međunarodnim takmičenjima iz matematike, informatike i fizike.

 

Član 3.

(Prednost kod izbora)

(2) U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednake uvjete za stipendiju, prednost će se dati kategorijama lica naznačenih u Zakonu o dopunskim pravima boraca Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Član 4.

(Iznos stipendije)

Iznosi stipendija za učenike će ovisiti o raspoloživim sredstvima u Budžetu.


Član 5.

(Pravo na stipendiju)

 1. Pravo na stipendiju kandidat ne može ostvariti ukoliko je već ostvario pravo na stipendiju od Javnog sektora (Općine, Grada, Kantona, FBiH, BiH, fondova, ministarstava i javnih preduzeća).
 2. Stipendija se dodjeljuje nakon provedenog postupka, a na osnovu kriterija propisanih ovom odlukom.


Član 6.

(Isplata stipendije)

Stipendije se isplaćuju odjednom ili u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona Sarajevo. Sredstva dobijena stipendijama se ne vraćaju.

Član 7.

(Lista kandidata)

 1. Listu stipendista objavljuje Komisija Ministarstva u roku od 30 dana od dana kad je započela školska godina.
 2. Lista se objavljuje na web-stranici Ministarstva.


MINISTAR
Mr. Anis Krivić, s.r.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu