Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 15.01.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 30.01.2020.

Izvor: Općina Stari Grad Sarajevo

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Stari Grad SarajevoAdresa:Zelenih beretki br. 4 , 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:+00387 33 28 23 00Email:[email protected]URL:www.starigrad.ba

Javni Poziv Općine Stari Grad Sarajevo za stipendiranje nadarenih sportista/sportistkinja-učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja u kalendarskoj 2020. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju nadarenih sportista/sportistkinja-učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 28/19.), Općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV

za stipendiranje nadarenih sportista/sportistkinja-učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja u kalendarskoj 2020. godini


Pravo učešća u Javnom pozivu imaju učenici osnovnog i srednjeg obrazovanja, uz ispunjavanje sljedećih uslova:

  • da su državljani BiH
  • da imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo duže od pet godina
  • da imaju navršenih deset godina života
  • da su članovi kluba koji je registrovan za takmičenje u zvaničnom strukovnom/sportskom savezu BiH
  • minimalni uspjeh koji je potreban da bi se aplikacija bodovala jeste I-II-III mjesto na državnom takmičenju


Ukupan broj stipendija koje će se dodjeljivati u tekućoj školskoj godini odredit će se prema raspoloživim budžetskim sredstvima namijenjenim u tu svrhu.

Stipendije se dodjeljuju za rezultate postignute u 2019.godini i isplaćivat će se dvanaest mjeseci za period januar-decembar 2020. godine.Visina mjesečne stipendije za učenike osnovnog obrazovanja iznosi 50,00 KM a za učenike srednjeg obrazovanja 70,00 KM.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

  1. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci
  2. Uvjerenje o kretanju korisnika stipendije ne starije od 30 dana (MUP KS, PU Stari Grad)
  3. Potvrdu o upisu kandidata u tekuću školsku godinu, izdatu od školske ustanove u kojoj pohađaju redovnu nastavu
  4. Potvrda zvaničnog strukovnog/sportskog saveza o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave za 2019.godinu, kako na domaćim tako i na međunarodnim takmičenjima


Svaki kandidat koji ne ostvari pravo u javnom pozivu bit će pismeno obaviješten o rezultatima istog, najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste dobitnika stipendije. Nezadovoljni kandidat u javnom pozivu može podnijeti prigovor za zaštitu svojih prava Drugostepenoj stručnoj komisiji Općinskog vijeća u roku od osam dana od prijema obavještenja. Odluka Drugostepene komisije Općinskog vijeća je konačna.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Općine.

Prijava  se podnosi na propisanom prijavnom obrascu (obrazac se može preuzeti u Šalter sali Općine i/ili na web stranici Općine www.starigrad.ba ) na protokol Općine ili putem pošte na adresu:

 

Općina Stari Grad Sarajevo
Služba za obrazovanje, kulturu i sport
Ulica Zelenih beretki broj 4
71000 Sarajevo

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljeni dokumenti se neće vraćati kandidatu nakon završene konkursne procedure.

Kandidati koji su ostvarili pravo potpisuju ugovor o dodjeli stipendije kojim se regulišu međusobna prava i obaveze kandidata i Općine Stari Grad Sarajevo. Ugovor potpisuje kandidat, ukoliko se radi o maloljetnom licu roditelj/staratelj i Općinski načelnik u ime Općine Stari Grad Sarajevo.

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti direktno Službi za obrazovanje, kulturu i sport ili putem telefona: 033/282-412 i 033/282-365

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Ibrahim Hadžibajrić

Prijavni obrazac i pravilnik o stipendiranju pogledati na web stranici Općine.

                                                                                                                       

 

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu