Utorak, 22. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 02.09.2020.

Rok za prijavu: Utorak, 15.09.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Brčko distrikta BiHAdresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiHURL:www.bdcentral.net

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije prvog ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19), a u skladu s članom 5. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I. (prvog) ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000196/20, broj akta: 01.11-1161DS-012/20 od 26. 8. 2020. godine, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine r a s p i s u j e
 

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. (prvog) ciklusa studija
s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine


I.

 
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. (prvog) ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kojima je u periodu od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine dodijeljen dokument o proglašenju studentom generacije I. (prvog) ciklusa studija.
 

II.

 
Opći uslovi, propisani članom 4. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I. (prvog) ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH, koje kandidat za dodjelu novčane nagrade treba ispunjavati su sljedeći:
a) da studij finansira država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH,
b) da ima prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje godinu dana prije raspisivanja Javnog poziva za dodjelu novčane nagrade,
c) da mu je u periodu od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine dodijeljen dokument o proglašenju studentom generacije I. (prvog) ciklusa studija.
 

III.

 
(1) Novčana nagrada se dodjeljuje jednokratno. Iznos novčane nagrade po studentu dobija se tako da se ukupan iznos novčane nagrade dijeli na broj studenata generacije koji ispunjavaju uslove iz tačke II. ovog javnog poziva.
(2) Novčana nagrada neće se dodijeliti studentima koji su takvu nagradu već ostvarili po osnovu prethodnih javnih poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije
I. (prvog) ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH.
 

IV.

 
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. (prvog) ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kojima je u periodu od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine dodijeljen dokument o proglašenju studentom generacije I. (prvog) ciklusa studija.
(1) Uz prijavu za ostvarivanje prava na novčanu nagradu student treba priložiti i sljedeće dokumente:
a) dokaz da studij finansira, država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH (original potvrdu ili uvjerenje fakulteta);
b) dokaz da je u periodu od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine studentu dodijeljen dokument o proglašenju studentom generacije I. (prvog) ciklusa studija (ovjerena kopija dokumenta o proglašenju studentom generacije).
(2) Potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta Odjeljenje za obrazovanje pribavlja službenim putem.
 

V.

 
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH i traje do 15. 10. 2020. godine.
Preliminarna lista studenata generacije koji ispunjavaju uslove po raspisanom Javnom pozivu bit će objavljena u roku od osam (8) dana od dana zaključivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Vlade Brčko distrikta BiH.
 
Uz prijavu na javni poziv obavezno dostaviti i sve potrebne dokumente.
Obrazac prijave na javni poziv može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH (www.ob.bdcentral.net).
Nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s priloženim dokumentima slati na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
 
ili donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 ili 7.
 
Informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje, Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku ili na broj telefona: 049 / 216-894.

Šef Odjeljenja za obrazovanje
Senad Osmanović, prof.

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu