Nedjelja, 23. Januar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 25.08.2021.

Rok za prijavu: Petak, 24.09.2021.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Brčko distrikta BiHAdresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiHURL:www.bdcentral.net

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2021. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine, broj: 02-000193/21, akt broj: 01.11-1273IL-019/21 od 28. 7. 2021. godine, Odjeljenje za obrazovanje r a s p i s u j e


JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za period od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine


I.

Raspisuje se javni poziv za dodjelu 70 stipendija redovnim studentima I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za period od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine i to: 

 • do 30 stipendija studentima prve godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su proglašeni učenicima generacije, ili su ostvarili prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja a koji po istom osnovu nisu bili korisnici stipendije;
 • do 10 stipendija studentima druge i viših godina studija koji imaju prosjek ocjena 10,00 ili 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5 na javnim visokoškolskim ustanovama;
 • do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama koji su prva ili viša godina studija;
 • do 3 stipendije studentu pripadniku nacionalne manjine koji je prva ili viša godina studija;
 • do 5 stipendije studentima prve godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja;
 • do 117 stipendija studentima druge i starijih godina studija.


II.


(1) Visina stipendije iznosi 200,00 KM mjesečno.
(2) Stipendije se dodjeljuju u 7 jednakih rata počevši od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine.
(3) Stipendije se ne dodjeljuju u mjesecu julu i augustu.


III.

Opći uslovi koje kandidat za dodjelu stipendija treba da ispunjava su sljedeći:
a) da je student državljanin BiH;
b) da student i njegovi roditelji imaju prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje
    dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija;
c) da je redovan student;
d) da ne prima stipendiju od neke druge institucije;
e) da u trenutku podnošenja prijave ne ponavlja godinu studija;
f) da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog poziva.

 

IV.

(1) (Stipendije se dodjelјuju redovnim studentima I. ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama.

(2) Student i njegovi roditelјi ili staratelјi moraju imati prebivalište u Distriktu najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija.
(3) Korisnici stipendije mogu biti studenti koji su u akademskoj 2020/2021. godini upisali:
a) drugu i više godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama, kao i na ostalim  visokoškolskim ustanovama;
b) prvu godinu studija na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2020/2021. godini, a koji su proglašeni učenicima generacije ili su ostvarili prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja, a koji po istom osnovu nisu bili korisnici stipendije;
c) drugu i više godine studija koji imaju prosjek ocjena 10,00 ili 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5 na javnim visokoškolskim ustanovama;
d) prvu i više godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama, a pripadnik je nacionalne manjine;
e) prvu i više godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama, a student je s posebnim potrebama;
f) prvu i više godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama, a student je bez oba roditelja.
(4) Stipendije se dodjeljuju redovnim studentima čiji se studij finansira iz budžetskih sredstava, redovnim studentima koji sufinansiraju studij i redovnim studentima koji samofinansiraju studij na javnim visokoškolskim ustanovama te redovnim studentima na ostalim visokoškolskim ustanovama.
(5) Stipendije se dodjelјuju u iznosu sedam mjesečnih rata, a za nastavak stipendiranja potrebno je da prilože odgovarajuću original potvrdu/uvjerenje o upisu u narednu godinu studija, prvi put.             
(6) Student koji ostvari pravo na stipendiju primat će je do vremena do kojeg mu traje status redovnog studenta pod uslovom da ostvaruje ugovorom utvrđene obaveze.

V.


(1) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student druge i viših godina studija, treba da priloži i slјedeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • original potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student (prvi put);
 • original potvrdu ili uvjerenje da se studij finansira iz budžetskih sredstava;
 • original potvrdu ili uvjerenje da se studij sufinansira ili samofinansira na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za studenta bez oba roditelja;
 • original potvrdu ili uvjerenje fakulteta o položenim ispitima s prosječnom ocjenom ne starije od mjesec dana od dana otvaranja javnog poziva;
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na navedenoj izjavi (ukoliko student i njegovi roditelјi ili staratelјi nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na izjavu o zajedničkom domaćinstvu);
 • original potvrdu ili uvjerenje iz škole/fakulteta za brata/sestru da su učenici ili studenti;
 • original potvrdu ili uvjerenje poslodavca o prosjeku plate svih zaposlenih članova domaćinstva u poslјednja tri mjeseca, ili posljednje tri platne liste;
 • original posljednji ček od penzije za članove domaćinstva koji ostvaruju pravo na penziju;
 • original porezno uvjerenje za članove domaćinstva koji nisu zaposleni, a koji nisu u evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
 • original potvrdu ili uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih za roditelja;
 • original potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa javne uprave da se radi o djetetu ratnog vojnog invalida,
 • fotokopiju potvrde ili uvjerenja nadležnog organa o invalidnosti rada roditelјa ili staratelјa;
 • original potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa ili udruženja da se radi o djeci civilnih žrtava rata i logoraša;
 • fotokopiju rješenja o rastavi braka.

(2) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student s posebnim potrebama, student pripadnik nacionalne manjine i student bez oba roditelja treba da priloži i slјedeću dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • original potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student na visokoškolskoj ustanovi;
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na navedenoj izjavi (ukoliko student i njegovi roditelјi ili staratelјi nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na izjavu o zajedničkom domaćinstvu);
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih kao dokaz nacionalne pripadnosti studenta ili drugi relevantan dokaz (samo za pripadnika nacionalne manjine);
 • dokaz da je student s posebnim potrebama (rješenje o kategorizaciji – fotokopija);
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih za oba roditelja;
 
(3) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student prve godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2020/2021. godini, a koji je proglašen učenikom generacije ili je ostvario prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja u nekoj od srednjih škola Brčko distrikta BiH treba priložiti sljedeće dokumente:
 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • original potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na navedenoj izjavi (ukoliko student i njegovi roditelјi ili staratelјi nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na izjavu o zajedničkom domaćinstvu);
 • fotokopiju diplome o proglašenju učenikom generacije;
 • fotokopije svjedočanstava za svaki razred srednje škole kojim dokazuje da je ostvario prosjek ocjena 5,00 za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja.
 
(4) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student druge i više godine studija koji ima prosjek ocjena 10,00 u sistemu ocjenjivanja od 5 do 10 ili prosjek ocjena 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5, kao i ekvivalentnim ocjenama u drugim sistemima ocjenjivanja na javnim visokoškolskim ustanovama, treba priložiti sljedeće dokumente:
 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • original potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na navedenoj izjavi (ukoliko student i njegovi roditelјi ili staratelјi nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na izjavu o zajedničkom domaćinstvu);
 • original potvrdu ili uvjerenje fakulteta o položenim ispitima s prosječnom ocjenom, ne starije od mjesec dana od dana otvaranja javnog poziva.


VI.

(1) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student druge i viših godina studija, treba da priloži i slјedeću dokumentaciju:


Prijave s priloženim dokumentima donijeti u zgradu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko distrikt BiH

Informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje (Treća osnovna škola, kancelarija 18) ili na broj telefona 049 / 216-894.

Šef Odjeljenja za obrazovanje
Zoran Bulatović, dipl. oec.