Ponedjeljak, 28. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 25.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 20.12.2019.

Izvor: Ambasada Francuske u BiH

Nivo obrazovanja: III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ambasada Francuske u Bosni i HercegoviniAdresa:Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 28 27 07Fax:+387 (0)33 28 27 11Email:[email protected]URL:www. ambafrance-ba.org

Javni poziv Vlade Francuske za dodjelu stipendija za doktorski studij u ak. 2020/23. godinu

Konkurs je istekao!


Poziv za prijave
 Stipendije francuske vlade za doktorat 2020./2023.
"Izaberite izvrsnost francuskog istraživanja za vaše doktorske studije"

 
Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za doktorat studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo. 

Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na doktorat za tri univerzitetske godine počev od 2020./2023., kao i troškove života putem mjesečne naknade (za period od 6 do 10 mjeseci u roku od tri godine), a također omogućava i brojne druge prednosti. 

Dokumenti za prijavu 

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
  • Obrazac sa podacima (popunjen na francuskom ili engleskom jeziku, posebno naglasivši nazive škola i visokoškolskih ustanova gdje se žele prijaviti; informacije na Campus France, www.campusfrance.org)
  • Kopija bh. pasoša ili lične karte
  • Pismo motivacije (na francuskom ili engleskom jeziku)
    Pismo motivacije ima za cilj da sa jedne strane precizira interes studenta za studiranje u Francuskoj i, s druge strane, svrsishodnost odabira željenog studijskog programa s obzirom na profesionalni plan studenta.
  • Plan istraživanja u okviru zamišljenog doktorata (na francuskom ili engleskom jeziku)(maksimalno 2 stranice + bibliografija od maksimalno jedne stranice)
  • Curriculum vitae (na francuskom ili engleskom jeziku)
  • Kopiju ocjena predmeta tokom mastera (na bosanskom) i prevod tih ocjena na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjereni prevod).
  • Kopija zadnje dobijene diplome
  • Ukoliko je potrebno, kopija potvrda o poznavanju jezika
Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do petka 20. decembra 2019. do 12.00 sati (podne) na slijedeću e-mail adresu: [email protected] 

Registracija prijava biće potvrđena mejlom u roku od 72 sata nakon prijema iste. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. 
 
Kriteriji odabira 

Žiri koji odlučuje o dodjeli stipendija vodiće računa o više kriterija, a posebno o slijedećim : kvalitetan curriculum vitae, izvrsni univerzitetski rezultati, motivacija studenta, kvalitetan istraživački projekat, opravdanost odabrane teze (napomenuti u dosjeu željene istraživačke laboratorije / univerzitete na koje se kandidat želi prijaviti) i usklađivanje odabrane teze sa profesionalnim planom. 

Tokom selekcije, Ambasada može obaviti razgovore sa kandidatima.    

Prioritet će se dati studentima koji žele ići u Francusku u okviru već postojeće saradnje između njihovog univerziteta i nekog francuskog univerziteta koji želi učestvovati u realizaciji zajedničkog mentorstva i/ili u okviru programa privilegovane saradnje Francuske ambasade.    

Konačna dodjela stipendije uslovljena je prijemom na neki doktorski program do 31. oktobra 2020.. Nikakvo odlaganje neće biti prihvaćeno.  

Rezultati 

Francuska ambasada će putem mejla obavijestiti kandidate o rezultatima najkasnije početkom marta 2020. Broj mjeseci tokom kojih će se dobijati stipendijska naknada (6 do 10) biće tada preciziran.  
 
Biće napravljene glavna i dodatna lista. 
  
Najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata, kandidati trebaju potvrditi svoj interes za stipendiju. Ona će postati efektivna nakon što francuska visokoškolska ustanova pismeno potvrdi prijem kandidata na doktorski studijski program do 31. oktobra 2020. (i pod uslovom da Ambasada prethodno potvrdi visinu troškova upisa na odabrani studij).   
Do kraja aprila 2020. kandidati će biti pozvani da učestvuju u pripremnom seminaru za odlazak.  

Dodatne informacije

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 5 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu