Subota, 04. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 22.06.2018.

Rok za prijavu: Srijeda, 25.07.2018.

Izvor: Ambasada Grčke u BiH

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ambasada Grčke u Bosni i HercegoviniAdresa:Obala Maka Dizdara br.1, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 56 05 50Fax:+387 (0)33 20 35 12Email:[email protected]

Javni poziv Vlade Grčke za dodjelu stipendija za dodiplomski i postdiplomski studij za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!


Ambasada Grčke u Sarajevu obavještava zainteresovane da Uprava za obrazovanje i kulturna pitanja Ministarstva inostranih poslova Grčke, za školsku 2018/2019. godinu, objavljuje stipendije za osnovne i postdiplomske studije na grčkim univerzitetima i višim školama
 
Podnosioci zahtjeva trebaju lično dostaviti svoje prijave Ambasadi Grčke (adresa: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo) do 25. jula 2018. godine.
 
Uslovi za podnošenje zahtjeva:
 • Stipendije su namijenjene stranim državljanima, grčkog porijekla ili ne, koji trajno žive u inostranstvu.
 • Kandidati treba da su navršili 18. godinu života prije 1. oktobra 2018.
 • Kandidati za stipendije za postdiplomske studije treba da su već primljeni na određeni master program ili da rade doktorsku disertaciju i da dostave potvrdu o tome.
 • Kandidati za Katedru za strane jezike – Konsekutivno i simultano prevođenje Jonskog univerziteta treba da znaju bar dva strana jezika veoma dobro, između engleskog, francuskog i njemačkog.
 • Kandidati za studije na Katedrama za filologiju koji nisu pohađali klasični grčki jezik treba da znaju da će biti veoma teško da prate predavanja.
 • Kandidati koji posjeduju potvrdu o nivou znanja grčkog jezika, treba da je prilože.

Dokumenti:
 1. Zahtjev sa najmanje tri izbora
 2. Biografija
 3. Svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju
 4. Potvrda o nivou znanja grčkog jezika (ako postoji)
 5. Uvjerenje nadležnih vlasti zemlje kandidata o državljanstvu i porijeklu kandidata i njegovih roditelja
 6. Uvjerenje nadležnih vlasti zemlje kandidata da njegovo zvanje pruža pravo upisa na grčki univerzitet (za osnovne studije)
 7. Potvrda grčkog univerziteta ili više škole o primanju kandidata na osnovne ili postdiplomske studije
 8. Potvrda grčkog konzularnog odjeljenja da je kandidat, kao i njegovi roditelji, živio i boravio u inostranstvu tokom posljednjih bar pet (5) godina, prije školske godine u kojoj je odlučio da podnese zahtjev za stipendiju i da njegovi roditelji nisu službenici Grčke, ni na neodređeno ni na određeno vrijeme.
 9. Jedna (1) mala fotografija
 10. Fotokopije strana pasoša.

Zahtjevi kandidata neće biti prihvaćeni  ako nisu u potpunosti popunjeni i ako ih ne prati odgovarajuća dokumentacija.
 
Strani dokumenti treba da budu pravno ovjereni i prevedeni na grčki jezik. Fotokopije svih dokumenata treba da budu prevedene na grčki jezik.
 
Stipendije pokrivaju sljedeće:
 • Troškove prvog doseljenja: 700 evra
 • Mjesečnu naknadu: 368 evra
 • Besplatnu hranu
 • Oslobađanje plaćanja školarine
 • Besplatne knjige (i za učenje grčkog)
 • Besplatnu medicinsko-farmaceutsku njegu u državnim bolnicama.
U prilogu pogledati relevantan informativni materijal, kao i uputstvo o tome kako se prijaviti.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini

Rok za prijavu: 08.07.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Natječaj Općine Odžak za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini