Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 15.06.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 22.06.2020.

Izvor: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona SarajevoAdresa:Reisa Džemaludina Čauševića 1 71 000 SarajevoTelefon:387 (0) 33 562-128Fax:387 (0) 33 562-218URL:www.portal.monks.ba

Javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred i učenicima koji se upisuju u drugi razred srednjih stručnih škola u školskoj 2020/21. godini na području Kantona Sarajevo

Konkurs je istekao!

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/20 i 18/20) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda i učenicima drugog razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2020/2021. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo ministar za obrazovanje, nauku i mlade, raspisuje
 

JAVNI KONKURS

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED I UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U DRUGI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
 

Član 1.

Javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred i učenicima koji se upisuju u drugi razred srednjih stručnih škola III stepena Kantona Sarajevo u školskoj 2020/21. godini traje od dana objavljivanja do završetka Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.

Stipendiju mogu ostvariti učenici koji konkurišu u srednje škole za stručno obrazovanje i obuku za zanimanja kako slijedi u tabeli (Pogledati u prilogu).

Učenici će biti stipendirani na način da će za 5 najbolje rangiranih učenika biti obezbjeđena stipendija.


Član 2.

 1. Izbor kandidata za stipendiranje vrši se na osnovu identičnih uvjeta kao i kod upisa za navedeno zanimanje.
 2. Proceduru i izbor kandidata provodi Komisija (predsjednik i dva člana) koju imenuje direktor srednje škole iz člana 4. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima u prvom razredu srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo za svako pojedinačno zanimanje.
 3. Komisija za svoj rad odgovara direktoru škole.
 4. Komisija je dužna razmotriti dokumentaciju upisanih učenika u roku od 15 dana od dana upisa učenika u prvi razred i 15 dana od dana upisa učenika u drugi razred te utvrditi i objaviti preliminarnu listu stipendista.
 5. Preliminarna lista se objavljuje na ulaznim vratima škole i web–stranici škole.
 6. Na preliminarnu listu kandidat može izjaviti prigovor u roku od 7 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
 7. Prigovor se podnosi direktoru škole koji je obavezan u roku od 3 dana donijeti odluku o istom, te utvrditi prijedlog konačne liste stipendista.
 8. Prijedlog konačne liste stipendista sa kopijom cjelokupne dokuumentacije, direktor škole odmah dostavlja Ministarstvu nakon okončanja postupka.
 9. Ministarstvo utvrđuje konačnu listu stipendista.


Član 3.

Pravo na stipendiju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
  1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
  2. da su redovni učenici prvog razreda i redovni učenici drugog razreda u školskoj 2020/21. godini srednjih škola i zanimanja iz člana 4. ove odluke.
 2. Posebni uvjeti:
  1. da u prethodnom razredu ima ostvaren dobar uspjeh;
  2. da u prethodnom razredu ima primjerno vladanje.


Član 4.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednake uvjete za stipendiju, prednost će se dati kategorijama lica naznačenih u Zakonu o dopunskim pravima boraca Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Član 5.

Iznosi stipendija za učenike će ovisiti o raspoloživim sredstvima u Budžetu.
 

Član 6.

Pravo na stipendiju kandidat ne može ostvariti ukoliko je već ostvario pravo na stipendiju od javnog sektora (Općine, Grada, Kantona, FBiH, BiH, fondova, ministarstava i javnih preduzeća).


Član 7.

Stipendija se dodjeljuje nakon provedenog postupka, a na osnovu kriterija propisanih Odlukom o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima u prvom razredu srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo.


Član 8.

Stipendije se isplaćuju odjednom ili u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona Sarajevo. Sredstva dobijena stipendijama se ne vraćaju.

Član 9.

 1. Listu stipendista objavljuje Komisija Ministarstva u roku od 30 dana od dana kad je započela školska godina.
 2. Lista se objavljuje u dnevnom listu i na web-stranici Ministarstva.


MINISTAR
Mr. Anis Krivić, s.r.

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu