Petak, 23. Oktobar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 08.10.2020.

Rok za prijavu: Petak, 16.10.2020.

Izvor: Opština Prnjavor

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština PrnjavorAdresa:KARAĐORĐEVA 2, 78430 PRNJAVOR, BOSNA I HERCEGOVINATelefon:051/663-740 Fax:051/663-740 Email:[email protected]URL:www.prnjavor.ba

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor u 2020. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 17/18 i 44/20), Načelnik opštine objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade najboljim
studentima sa područja opštine Prnjavor u 2020. godini


Pozivaju se studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2020. godini.

Pravo na dodjelu studentske nagrade imaju svi studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće
    dvije godine prije podnošenja zahtjeva,
b) da su studenti druge i viših godina prvog ciklusa studija na javnim
    visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i zemljama bivše Jugoslavije,
v) da nisu obnovili nijednu godinu tokom studija,
g) da su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove
    položili sve ispite iz prethodnih godina studija,
d) da su postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50.

Pored opštih uslova poželjno je da je student u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvovao i ostvario zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima iz nekog od nastavnih predmeta.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u šalter sali opštine Prnjavor, na propisanom obrascu i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 

  • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
  • Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2019/2020. godini,
  • Ovjerena kopija indeksa,
  • Uvjerenje o prosjeku ocjena zaključno sa 30.09.2017. godine,
  • Ovjerena izjava da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
  • Potvrda o položenim ispitima iz prethodnih godina studija,
  • Svjedočanstvo iz osnovne škole sa završnim ocjenama od šestog do devetog razreda,
  • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
  • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Studenti koji su u toku svog dosadašnjeg školovanja učestvovali i ostvarili uspjeh na nekom od međunarodnih takmičenja iz nastavnih predmeta trebaju priložiti ovjerene kopije diploma o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu, ili druga dokumenta iz kojih se nedvosmisleno vidi da su učestvovali na takmičenju ili ostvarili uspjeh koji odgovara uslovima Javnog poziva.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada u 2020. godini objavljen je 08.10.2020. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 16.10.2020. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

KONKURSI

Rok za prijavu: 27.10.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2020/21. godini