Petak, 25. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 05.05.2011.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 16.05.2011.

Izvor: www.bbibanka.com

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bosna Bank International - Fond Sheikh Saleh KamelAdresa:Trg djece Sarajeva 1, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 (0)33 27 51 98Fax:+387 (0)33 27 51 78Email:[email protected]URL:www.bbibanka.com.ba

Konkurs BBI Banke za dodjelu 30 stipendija/zajmova za školsku 2010/2011. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 2. i 3. Pravilnika o stipendiranju studenata za školsku 2010/2011. godinu, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija, raspisuje


KONKURS
za dodjelu 30 stipendija/zajmova za školsku 2010/2011. godinu


Pravo na konkurs imaju studenti državljani BiH sa teritorije cijele BiH koji su u školskoj 2010/2011.godini studenti završnih godina diplomskog studija bilo kojeg fakulteta u BiH (II ciklus 300 ECTS bo-dova), odnosno studenti završnih godina I ciklusa studija grupacije medicinskih nauka (360 ECTS bo-dova) (ukupno 30 stipendija).

Stipendije/zajmovi se dodjeljuju za jednu nastavnu godinu (2010/2011.) i isplaćivat će se u 10 jednakih mjesečnih rata putem računa otvorenih u BBI.

Četiri stipendije/zajmovi su predviđene za studente diplomskog studija sa posebnim potrebama.

Visina mjesečne stipendije/zajma iznosi 135,00 KM.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije/ zajmove”, poštom ili osobno predajom na protokol BBI, slijedeće dokumente:

 • zahtjev sa kraćom biografijom,
 • uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične/osobne karte,
 • uvjerenje o položenim ispitima sa rezultatima istih za sve završene godine fakulteta,
 • potvrdu fakulteta o upisu u statusu redovnog studenta završne godine diplomskog studija fakulteta u školskoj 2010/2011. godini,
 • kućnu listu,
 • uvjerenje o visini porodičnog standarda (mjesečna primanja po članu domaćinstva),
 • potpisanu izjavu da nije korisnik-primatelj niti jedne druge stipendije, i
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o posebnim potrebama.

Dobitnici stipendija/zajmova će biti u obavezi dostaviti i rodni list nakon procesa odabira.

Sredstva data u svrhu stipendije za studente završnih godina fakulteta su povratna sredstva (zajmovi/bezinteresne pozajmice), te će studenti biti ugovorom obavezani na povrat sredstava u mjesečnim ratama od momenta zaposlenja, a najkasnije u roku od 2 godine od dana kalendarskog završetka završne godine studija dotičnog fakulteta koji student pohađa, i to i iznosu od min. 3% od iznosa njihovih mjesečnih primanja.

Izuzetno, olakšice će važiti za studente koji ispune određene uvjete, i to:

 • studenti korisnici zajmova koji u redovnom roku završe završnu godinu fakulteta s općim prosjekom ocjena tokom studija od 9,50 do 10,00 (od 4,63 do 5,00) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u cijelosti;
 • studenti korisnici zajmova koji u redovnom roku završe završnu godinu fakulteta s općim prosjekom ocjena tokom studija od 9,00 do 9,49 (odnosno od 4,25 do 4,62) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 70,00 %;
 • studenti korisnici zajmova koji u redovnom roku završe završnu godinu fakulteta s općim prosjekom ocjena tokom studija od 8,50 do 8,99 (odnosno od 3,87 do 4,24) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 40,00 %.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI i civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70% (studenti koji pripadaju ovoj kategoriji moraju priložiti dokaz o pripadnosti istoj).

Studenti dobitnici stipendija/zajmova će biti obavezni pohađati kurs arapskog jezika. Kurs će biti organiziran od strane BBI, koja će snositi i troškove kursa. Kurs se organizira po izričitom zahtjevu Finance House Abu Dhabi, koja učestvuje u ovom projektu osiguranja stipendija.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do ponedjeljka, 16.05.2011. godine do 12,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 033/275-100 ili 033/275-131, odnosno putem e-mail-a: [email protected].
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 8 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu