Nedjelja, 24. Februar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 01.08.2018.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.08.2018.

Izvor: Bosana Fondacija

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bosana FondacijaAdresa:Bosana Foundation, 1059 S. Sycamore Avenue, Los Angeles, CA 90019Email:ajlana@bosanafoundation.orgURL:www.bosanafoundation.org

Konkurs Bosana Fondacije za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države BiH za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

KONKURS BOSANA FONDACIJE
za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države
Bosne i
 Hercegovine u akademskoj 2018/2019. godini

I.

Bosana Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2018/2019. godinu. 
 

II.

Uslovi za apliciranje na konkurs za dodjelu stipendije su sljedeći:
 

  • prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;
  • pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti samo kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni;
  • status redovnog studenta na jednom od državnih fakulteta BiH;
  • državljanstvo BiH;
  • da nisu stariji od 21 godinu, kada upisuju prvu godinu studija;
  • da upisuju ili pohađaju prvi ciklus studija u 2018/19. godini.

 

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:
 

  • opći uspjeh iz srednje škole;
  • nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;
  • socijalni status;
  • ostalo (detalje možete naći u prijavi).

IV.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org).
 

Uz popunjenu prijavu na konkurs priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima prijave. Dokumentacija se prilaže u elektronskom formatu, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi. Lista potrebnih dokumenata je navedena u prijavi za konkurs i isti ne moraju biti ovjereni.

Molimo kandidate da šalju samo potpune prijave koje ce sadržavati sve dokumente navedene u prijavi. Osoblje fondacije nije dužno čuvati nepotpune prijave dok kandidati prikupljaju ostale potrebne dokumente.  


V.

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2018/2019 godini, mjesečni iznos i iznos za dodatne školske troškove donijet će se naknadno.


VI.

Prijave na stipendiju se mogu izvršiti od dana objavljivanja konkursa 1. augusta 2018 do 15. augusta 2018, kada se zatvara konkurs. Studenti koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i intervjuisani. Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena sredinom septembra 2018.

Prijava se popunjava elektronski i predaje direktno na našoj web stranici, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!!!

Za više detalja možete pogledati link: http://bosanakonkurs.moonlight.ba/ 

Ajlana Osmanagić
Direktor Programa
Bosana Fondacija

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.03.2019. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Javni natječaj Općine Posušje za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 05.03.2019. // Konkurs je otvoren još 9 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 04.03.2019. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 02.03.2019. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Opštine Šipovo za dodjelu stipendija studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 26.02.2019. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 03.03.2019. // Konkurs je otvoren još 7 dana.

Javni poziv Općine Jajce za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu