Nedjelja, 27. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 16.10.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 20.11.2019.

Izvor: Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bošnjački institut – Fondacija Adila ZulfikarpašićaAdresa:Mula Mustafe Bašeskije 21, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 33 279 800Fax:+ 387 33 279 763Email:[email protected]URL:www.bosnjackiinstitut.ba

Konkurs Bošnjačkog instituta za dodjelu stipendije Adil Zurfikarpašić za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje
 

K O N K U R S
za dodjelu jedne stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu/ici
bachelor dodiplomskog ili postdiplomskog studija Univerziteta u Bihaću
na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj 2019/2020. godini. 


Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da su redovni studenti bachelor dodiplomskog studija ili postiplomskog studija na Univerzitetu u Bihaću u školskoj 2019/2020. godini;
 • da su ostvarili prosječnu ocjenu 9,5 u toku dodiplomskog ili postdiplomskog studija
 • da tokom studija nisu obnavljali godinu.


Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:

a) Po osnovu uspjeha, sa prosjekom ocjena iznad 9,5
b) Po osnovu dobivenih nagrada i osvojenih medalja na takmičenjima
c) Po osnovu stepena invaliditeta kandidata, preko 60%
d) Po osnovu prosječnih primanja u domaćinstvu
e) Po osnovu potvrde da je roditelj bio u oružanim snagama Armije RBiH
f) Po osnovu potvrde da je roditelj bio zarobljen i da je bio u logoru
g) Po osnovu potvrde da je jedan od roditelja poginuo kao pripadnik Armije BiH ili kao civilna žrtva rata
h) Po osnovu potvrde da je roditelj ratni vojni invalid

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2019/2020. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM. 

Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši komisija koju je imenovao Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića. 
 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
 
 • potvrda o državljanstvu
 • uvjerenje da je student/ica upisao/la školsku 2019/2020. godinu studija u statusu redovnog studenta na Univerzitetu u Bihaću;
 • uvjerenje Univerziteta u Bihaću o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 9,5) u toku predhodnih godina studija;
 • uvjerenje Univerziteta u Bihaću da student/ica tokom studija nije obnavljao/la godinu;
 • dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom, evropskom ili svjetskom takmičenju iz određene oblasti;
 • pismo namjere (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića;
 • dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za predhodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje);
 • dokaz o kriterijima navedenim od „e“ do „h“
 • izjava kandidata da ne prima kredit ili stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini).

strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Dokumenta se ne vraćaju kandidatima.
 
Konkurs ostaje otvoren do 20.11.2019. godine.
 
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu sa naznakom: Prijava na konkurs
 
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
Mula Mustafe Bašeskije 21
71 000 Sarajevo. 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 
 
Upravni odbor Bošnjačkog instituta 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu