Četvrtak, 04. Juni 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 04.11.2019.

Rok za prijavu: Utorak, 10.12.2019.

Izvor: Fond Dr Milan Jelić

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond Dr Milan JelićAdresa:Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)51 33 89 15 Fax:+387 (0)51 33 88 56Email:fondmilanjelic@mnk.vladars.netURL:www.fondacijamilanjelic.org

Konkurs Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), člana 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16), tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjednika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2019/2020. akademsku godinu, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, r a s p i s u j e
 


J A V N I  K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima
u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u
inostranstvu u akademskoj 2019/2020. godini

 

I

 
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2019/2020. godinu.                
 

II

 
Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini u akademskoj 2019/2020. godini dodijeliće se ukupno 75 stipendija i to:
 • 16 stipendija studentima tehničkih nauka,
 • 14 stipendija studentima prirodnih nauka,
 • 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
 • 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,
 • 10 stipendija studentima društvenih nauka,
 • 6 stipendija studentima humanističkih nauka i
 • 5 stipendija studentima umjetnosti.
Broj stipendija koji se dodjeljuje studentima na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće utvrđen na bazi raspoloživog stipendijskog fonda za studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, visine mjesečne stipendije za prvorangirane studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, kao i rang-liste studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2019/2020. godinu.
 

III

 
Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini u akademskoj 2019/2020. godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.
 
Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2019/2020. godini iznosi 500,00 KM (slovima:petstotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, i 800,00 KM (slovima:osamstotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.
 

IV

 
Redovan student prvog ciklusa akademskih studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
 • je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 • ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
 • je redovan student prvog ciklusa akademskih studija,
 • u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu,
 • na dan objavljivanja Konkursa nije stariji od 24 godina života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, respektivno,
 • da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i
 • da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i koji mogu konkurisati pod uslovom da imaju prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00).
Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.
 
Student koji studira na visokoškolskoj ustanovi koja nema status univerziteta ili nema mogućnost izvođenja drugog i trećeg ciklusa studija visokog obrazovanja, ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.
 

V

 
Kriterijumi za bodovanje prijava za stipendiranje studenata su:
 1. prosječna ocjena studenta,
 2. godina studija,
 3. položeni ispiti iz prethodne akademske godine,
 4. rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i
 5. ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu
Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16).
 

VI

 
Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u članu IV i V Konkursa, studenti prvog ciklusa su dužni priložiti:
 1. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanja ovog Konkursa,
 4. potvrdu o statusu redovnog studenta akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu akademsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, odnosno na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,
 5. prepis ocjena svih položenih ispita s ostvarenom prosječnom ocjenom tokom prvog ciklusa akademskih studija s napomenom o predviđenom trajanju studijskog programa,
 6. potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov),
 7. potvrdu o redovno upisanoj godini studija,
 8. foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.


VII

 
Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu izdato nakon objavljivanja ovog Konkursa, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Konkursa.
 
Kao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda i Ministarstva. 
 
Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
 

VIII

 
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
 
Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendije, slati na adresu:
 
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
 
Fond „Dr Milan Jelić“
Trg Republike Srpske 1
78 000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda „Dr Milan Jelić“, Prvi ciklus studija

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 26 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2021. godinu

Rok za prijavu: 20.06.2020. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni natječaj Općine Stolac za dodjelu stipendija studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 10.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fondacije “Izvor nade” Sarajevo za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu