Četvrtak, 04. Juni 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 04.11.2019.

Rok za prijavu: Utorak, 10.12.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond Dr Milan JelićAdresa:Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)51 33 89 15 Fax:+387 (0)51 33 88 56Email:fondmilanjelic@mnk.vladars.netURL:www.fondacijamilanjelic.org

Konkurs Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), člana 15. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16), tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjedika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2019/2020. akademsku godinu, Ministarstvo  za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, r a s p i s u j e
 


J A V N I  K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija
na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i
visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2019/2020. godini

 

I

 
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2019/2020. godinu, i to:

a) studentima II ciklusa studija - 12 (dvanaest) stipendija u
    iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i
b) studentima III ciklusa studija - 7 (sedam) stipendija u iznosu od
    po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnihmaraka),
    -  u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.
 

II

 
Student II ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
 1.  je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
 3. je redovan student jednog od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,
 4. na I i II  ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,
 5. je na prvom ciklusu studija imao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su prvi ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) i
 6. nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja Konkursa.
Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.
 

III

 
Student III ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
 1.  je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
 3. je redovan student jednog od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,
 4. na II i III  ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,
 5. je na II ciklusu akademskih studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su II ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00), i
 6. nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja Konkursa.

Student koji nema obavezu polaganja ispita tokom III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.
 
Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.
 

IV

 
Kriterijumi za bodovanje prijava studenata II i III ciklusa studija su:
 1. prosječna ocjena studenta sa prethodnog ciklusa studija,
 2. rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i
 3. ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu.
Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16), kao i na internet stranici Fonda i Ministarstva.
 

V

 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova navedenih u članu II i III ovog Konkursa, studenti uz prijavu prilažu:
 1. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja ovog Konkursa,
 4. potvrdu o statusu redovnog studenta II ciklusa akademskih studija, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusu studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),
 5. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student II ciklusa studija završio studije I ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na I ciklusu akademskih studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),
 6. potvrdu o statusu redovnog studenta III ciklusa akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na III ciklusu akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija),
 7. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student III ciklusa studija završio studije II ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusa akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija), i
 8. foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.


VI

 
Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu izdato nakon objavljivanja ovog Konkursa, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Konkursa.
 
Kao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda i Ministarstva. 
 
Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
 

VIII

 
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu  koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net, a ista se može preuzeti i u Fondu.
 
Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:
 
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Fond „Dr Milan Jelić“,
Trg Republike Srpske 1
78 000 Banja Luka

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 26 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2021. godinu

Rok za prijavu: 20.06.2020. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni natječaj Općine Stolac za dodjelu stipendija studentima u ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 10.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs Fondacije “Izvor nade” Sarajevo za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu