Srijeda, 19. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 07.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija Dr Valentina VrtikapaAdresa:Vuka Karadžica 10, 88380 Ljubinnje, Bosna i HercegovinaEmail:info@fondacijavalentinav.comURL:www.fondacijavalentinav.com

Konkurs Fondacije Dr Valentina Vrtikapa za dodjelu jednokratnih stipendija studentima medicine za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

FONDACIJA DR VALENTINA VRTIKAPA

raspisuje

 

K O N K U R S

ZA DODJELU JEDNOKRATNIH STIPENDIJA STUDENTIMA MEDICINE
ZA AKADEMSKU 2019/20 GODINU

 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti medicine (sticanje zvanja doktor medicine) pod uslovima da su:
 1. srednju školu završili na teritoriji Republike Srpske ili Federacije BiH;
 2. prvi put upisali petu ili šestu godinu u 2019/20.godini;
 3. studenti na nekom od fakulteta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili Srbiji;
 4. položili sve ispite iz svih prethodno odslušanih godina;
 5. postigli ukupnu prosječnu ocjenu 7.75 ili veću;
 6. i da nisu gubili nijednu akademsku godinu u dosadašnjem studiranju.
Potrebno je priložiti:
 • popunjen i potpisan prijavni obrazac (ovaj obrazac možete preuzeti na sajtu Fondacije);
 • kratku biografiju;
 • svjedočanstvo završene srednje škole i izvod iz matične knjige rođenih;
 • personal statement (esej o sebi, predstavite sebe);
 • potvrde/uvjerenja sa fakulteta kojima se dokazuju svi navodi iz tačke 2. do tačke 6;
 • fotografiju,
Svu dokumentaciju prebaciti u PDF format i slati putem e- mail-a na info@fondacijavalentinav.com
 
Konkurs je otvoren od 7. oktobra do 15. novembra 2019.godine.
 
Jednokratna stipendija iznosi 400 KM.
 
Za više informacija pogledati web stranicu Fondacije “Studenti medicine pitanja”.
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Studenti koji su upisali završnu godinu studija (VI godinu) u akademskoj 2019/20.godini i ispunjavaju uslove konkursa i imaju prosječnu ocjenu svih položenih ispita iz prethodnih godina studija (ukupna prosječna ocjena)  9.00 i više, stiču pravo da se prijave za glavnu nagradu Fondacije.
 
Glavnu nagradu čine Povelja Fondacije i jednokratna stipendija u iznosu od 1000 KM.
 
Studenti koji konkurišu za glavnu nagradu treba da to i naznače u e mail-u prilikom slanja dokumenata.

Predsjednik Upravnog Odbora Fondacije
Dr Dejan Vrtikapa

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 28 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini

Rok za prijavu: 21.02.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Javni poziv Opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini